İKV E-Bülteni | 2011 » 1-13 KASIM » AVRUPA KOMİSYONU “PRATİKTE AB-GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI” BAŞLIKLI BİR REHBER YAYIMLADI

1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe giren AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) değerlendirmek üzere ilk toplantı 12 Ekim 2011 tarihinde Seul’da, ikinci ise, 27 Ekim 2011 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen son konferans ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu’na ve iş dünyası temsilcilerine AB ile Güney Kore arasındaki STA’nın uygulanmasına ilişkin pratik bilgiler vererek Avrupa şirketlerinin bu anlaşmadan etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyordu. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu, AB şirketleri için “Pratikte AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması” (The EU-Korea Free Trade Agreement in practice) başlıklı ve tüm AB dillerinde mevcut olan bir rehber yayımladı.

 

Rehberin başında,  Avrupa Birliği ve Güney Kore’nin STA için yürüttüğü müzakere süreci ve Anlaşma’nın kapsamı hakkında bilgiler yer alıyor. Ancak, bu rehberin hazırlanmasının en önemli sebebi, AB şirketlerinin bu Anlaşma’dan etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için onlara pratik bilgilerin sunulması olarak açıklandı. Bu kapsamda, rehberde, hangi şartların yerine getirilmesiyle ürünlerin AB ya da Güney Kore menşeli olarak kabul edilebilir olacağı konusunda kapsamlı bilgiler bulunuyor.  Ayrıca, iki taraf arasında imzalanan STA’ya göre, menşe beyannamelerinin (origin declaration) gümrük makamlarından değil ihracatçılar tarafından çıkarılabileceği belirtiliyor ve böylece “onaylanmış bir ihracatçı” (approved exporter) olmak için şirketlerin hangi şartları yerine getirmeleri ve hangi işlemlerden geçmeleri gerektiği hakkında da bilgiler sunuluyor.  

Söz konusu rehber,   AB-Güney Kore STA’nın özellikle elektrik ve elektronik ekipmanlar, eczacılık ürünleri ve tıbbi cihazlar, motorlu taşıtlar ve yedek parçaları gibi sektörlere getirmiş olduğu yeni düzenlemeler hakkında AB şirketlerini bilgilendirerek hangi prosedürleri uygulamaları gerektiği konusunda yol gösteriyor. Buna ilaveten, hizmet sektöründe elde edilen avantajlardan da örnekler veriliyor. En son olarak,  rehberde ayrıca kamu alımları, fikri mülkiyet hakları ile bitki ve hayvan sağlığı önlemlerine de değiniliyor.

Söz konusu rehbere http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148303.pdf adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1343&id=2657