İKV E-Bülteni | 2011 » 1-11 EYLÜL » AB GENELİNDE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELEYE HIZ VERİLECEK

9 Eylül 2011 tarihinde AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Amerika’yı sarsan 11 Eylül saldırılarına yol açan nefret ve fanatizme karşı en güçlü yanıtın Arap Baharı olduğu vurgulandı. İki lider, açıklamalarında, 11 Eylül’ün 10. Yıldönümünde Tunus, Kahire, Bingazi ve Arap dünyasında sokaklardaki insanların özgürlük ve demokrasi için güçlü bir işaret yolladıklarını belirttiler. Diğer taraftan, 11 Eylül saldırısına yol açan fanatik ideolojinin tehdit olmayı sürdürdüğünü belirten liderler, bu sebeple terörist ağları ve bu ağların dayandığı ekonomik güç ile mücadele etme yönünde Avrupa’nın dostları ve müttefiklerini desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladılar. Terörizmle mücadele konusunda Avrupa’nın Amerikalı müttefikleriyle çalışmayı sürdüreceğini belirten Van Rompuy ve Barroso, bu mücadelede Avrupa’nın temel değerlerine sadık kalınacağının altını çizdiler. Bu çerçevede, “hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik yönetişim, kültürlerarası diyalog ile ekonomik ve eğitim fırsatlarının sunulması, vatandaşlarımızın ve uluslararası ortaklarımızın güvenliğini artırmanın en iyi güvencesidir” denildi.   

Buna ek olarak, 9 Eylül 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Radikalleşme Hakkında Farkındalık Ağı’nı (Radicalisation Awareness Network) başlattı. Söz konusu girişimle, şiddet içeren radikalleşme ve kişilerin terör faaliyetlerine katılımını önlemek üzere Üye Devletlerin çabalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Terörizmin herhangi bir inanç, din ya da siyasi ideoloji ile bağlantılandırılamayacağı vurgulanırken, radikalleşmeyle mücadelenin, radikalleşmenin farklı türlerini dikkate alması gerektiğinin altı çizildi. Malmström, açıklamasında, radikalleşme için ideolojik ilham ve referansın halihazırda Avrupa’daki popülist hareketlerin siyasi düşüncelerinde bulunabileceğini belirtti. Uygulamada, ağ kapsamında, AB genelindeki sosyal işçiler, dini liderler, genç liderler, polis ve hassas gruplar ile çalışan araştırmacılar gibi radikalleşme ile mücadelede anahtar aktörler bir araya toplanacak. Ağın açılışında, Üye Devlet temsilcilerinin yanı sıra Norveç ve AB kurumlarından yetkililerin biraraya gelerek, görüşlerini paylaşmaları öngörülüyor. Bu doğrultuda, AB genelinde iyi uygulamaların tespit edilmesi, internet ve sosyal medya dâhil olmak üzere farklı alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması hedefleniyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1348&id=2422