İKV E-Bülteni | 2011 » 27 HAZİRAN-3 TEMMUZ » AB-GÜNEY KORE STA`SI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girdi.  Hatırlanacağı gibi, anlaşma uzun bir müzakere sürecinin ardından, 6 Ekim 2010 tarihinde imzalanmıştı. Güney Kore ile yapılan STA, Avrupa Birliği’nin şu ana kadar imzaladığı en önemli ve en kapsamlı ikili ticari anlaşma niteliğini taşıyor. Söz konusu STA’nın yürürlüğe girmesiyle, iki ekonomi arasındaki çoğu tarife ve birçok tarife dışı engeller kaldırılacak. Bu anlaşma sayesinde, Avrupa Birliği’nin yeni ticaret akışında önümüzdeki 20 yıl içinde 19 Milyar Avro kazanç elde edilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği ve Güney Kore arasındaki STA’nın yürürlüğe girmesinin dışında, Avrupa Birliği’nin ticaret politikasında önemli gelişmeler de kaydedildi. Örneğin, Endonezya hükümeti, 2011 yılı içinde Avrupa Birliği ile STA müzakere sürecinin başlaması konusunda istekli olduğunu açıkladı. Bu kapsamda, ilk aşamada, Avrupalı ve Endonezyalı sanayi, hükümet ve akademi temsilcilerinin oluşturduğu Vizyon Grubu tarafından hazırlanan bir serbest ticaret anlaşmasının fizibilite raporu Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel de Gucht’a sunuldu. Raporda, gümrük tarifelerinin dokuz yıllık bir süre zarfında yüzde 95 oranında serbestleştirilmesi ve anlaşmanın hizmetler ve çevre konularının yanı sıra yatırım ve fikri mülkiyeti de kapsaması öngörüldü.

Avrupa Birliği’nin yürüttüğü STA müzakereleri kapsamında bir diğer önemli gelişme de, Hindistan’ın Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde,  Avrupa Birliği ile müzakere edilen STA’da veri imtiyazı maddesinin olmayacağını açıklamasıydı. Jenerik ilaç üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Hindistan, Avrupa Birliği ile müzakere edilen STA’ya  imtiyaz maddesi eklenmesine karşı çıkmıştı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1355&id=2353