İKV E-Bülteni | 2011 » 20-26 HAZİRAN » AVRUPA BİRLİĞİ KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23-24 Haziran 2011 tarihlerinde Avrupa Birliği Konsey Toplantısı’nda bir araya gelen Üye Devletlerin devlet ve hükümet başkanları ekonomi politikasının koordinasyonu, kapsamlı ‘Mart Paketi’nin uygulanması ve Yunanistan’daki durum konusunda uzlaşmaya vardılar. Zirvede hazırlanan kemer sıkma planının kabul edilmesi koşuluyla Yunanistan’a yönelik mevcut kurtarma paketinin beşinci ödemesinin serbest bırakılması ve ikinci mali destek paketinin oluşturulmasına yeşil ışık yakıldı. Kararı Avrupa Birliği’ndeki ortaklarının Yunanistan’a yönelik güveninin bir göstergesi olarak yorumlayan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu piyasaların insafına kalmamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yunanistan’a verilecek ikinci mali destek paketinin miktarı ve özel sektörün pakete katılımının koşullarının 3 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenecek Avro Alanı ülkelerinin toplantısında belirlenmesi kararlaştırıldı.

Zirve Toplantısı’nda liderlerin üzerinde uzlaşmaya vardığı bir diğer konu Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yeni başkanının belirlenmesi oldu. Mevcut AMB başkanı Jean-Claude Trichet’in görev süresinin Kasım ayında dolmasının ardından görevi İtalyan Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi devralacak.

Her ne kadar Zirve Toplantısı’nda Birliğin ekonomi yönetimiyle ilgili kararlar önce çıksa da genişleme politikası alanında önemli bir adım atıldı, Hırvatistan ile katılım müzakerelerinin son aşamasına gelindiği AB liderleri tarafından onaylandı. Hırvatistan’ın yargı sistemindeki reformları sürdürmesini ve temel haklarla ilgili durumunu iyileştirmesini beklediğini açıklayan Konsey, bu koşulların yerine getirilmesinin Hırvatistan’ın üyeliğin tüm yükümlülüklerini üstlenebilmesine yardımcı olacağını açıkladı. Buna göre Hırvatistan ile Katılım Antlaşması’nın 2011 yılı sonunda imzalanması, Üye Devletler ve Hırvatistan’da Antlaşma’nın onaylanmasının ardından ülkenin 1 Temmuz 2013 tarihinde AB’ye katılması hedefleniyor.

AB liderleri Zirve Sonuç Bildirgesi’nde ele alınan bir diğer konu Schengen Alanı ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasıydı.  Konuyla ilgili Avrupa Komisyonu’na Eylül ayına kadar Schengen Bölgesi için bir koruma mekanizması oluşturması yönünde çağrıda bulunan Konsey oluşturulacak mekanizma ile bir serbest dolaşım alanı olan Schengen Bölgesi’nde gerekli görülen hallerde sınırlarda geçici kimlik kontrolleri yapılmasını planlıyor.

Toplantıda bölgedeki 14 ülkeyi Tuna Stratejisi’ni uygulamaya davet eden AB liderleri, söz konusu strateji ile Tuna Bölgesi’nin ekonomik potansiyelini geliştirmeyi, bunun yanında çevre ve güvenlik alanında mevcut durumun iyileştirilmesini amaçladıklarını açıkladılar.

Tüm bunların yanında Zirve Toplantısı’nda Libya’daki çatışma, Suriye’deki durum ve güney Akdeniz ülkelerinde demokratik ve iktisadi gelişmenin teşvik edilmesi konuları ele alındı. AB liderleri Libya lideri Kaddafi’nin görevini bırakması yönündeki çağrılarını tekrarlayarak, Libya’daki muhaliflere destek verdiler. Suriye’deki olayları kınayan AB Konseyi bu ülkeye uyguladığı yaptırımları güçlendirdi.

AB Konseyi’nin 23-24 Haziran 2011 tarihli Zirve Toplantısı’nın Sonuç Bildirgesi’ne http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123075.pdf adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1356&id=2361