İKV E-Bülteni | 2011 » 20-26 HAZİRAN » İSTİHDAM, SOSYAL POLİTİKA, SAĞLIK VE TÜKETİCİ İŞLERİ AB KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri AB Konsey toplantısı 17 Haziran 2011 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirildi. AB Dönem Başkanı Macaristan’ın İstihdam Bakanı Sandor Czomba ve Ulusal Kaynaklardan Sorumlu Bakanı Miklos Rethelyi başkanlığında gerçekleştirilen AB Konsey toplantısına AB Üye Devletlerinden ilgili bakanların yanı sıra, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Viviane Reding ve Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Laszlo Andor katıldı. Konsey toplantısında başta çalışmaları devam eden yeni annelik izni yönergesi olmak üzere, AB istihdam politikası, sosyal güvenlik sistemlerinin uyumu, genç istihdamı, engelliler ve çocuk yoksulluğu konuları ele alındı.

İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri AB Konsey toplantısında görüşülen konulara ilişkin detaylar ise şu şekilde:

17 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri AB Konsey toplantısı ile ilgili detaylı bilgiye http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122881.pdf adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1356&id=2368