İKV E-Bülteni | 2011 » 11-17 NİSAN » AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ ÜRÜNLERİNİ VERGİLENDİREN YÖNERGEDE REVİZYON ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu, 13 Nisan 2011 tarihinde enerji ürünlerinin vergilendirilmesinde çevreye zarar vermeyen temiz enerjinin tüketimini destekleyen vergilendirme sisteminin benimsenmesine yönelik bir öneri sundu. Söz konusu öneri, 2003 yılında yayımlanan enerjinin vergilendirilmesine ilişkin yönergenin yeniden gözden geçirilmesini içeriyor. Halihazırda uygulanan yönerge ile elektrik, fuel oil, havayolu dışındaki ulaştırma ve tarımda kullanılan yakıt için düşük vergi oranları uygulanıyor.    Avrupa Komisyonu’nun Vergilendirme’den Sorumlu Üyesi Algirdas Semeta, amaçlarının yeni bir vergi koymak değil, enerjinin vergilendirilmesinin AB’nin ilklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği ve adil rekabet gibi yüksek hedeflerinin gerçekleştirilmesi olduğunu açıkladı. Enerjinin vergilendirilmesine ilişkin yönergenin revizyonunun acil olduğunu belirten Semeta, yeni yönergenin, bütün üye ülkelerde vergilendirme sisteminin yeşil ekonomiyi destekler nitelikte olmasını sağlama amacını gütmesinin yanı sıra büyüme ve istihdamı da artırmayı hedeflediğini belirtti. Yeni yönergeyle, minimum vergi oranı enerji ürünlerinde karbon gazı emisyonları ve her ürünün içerdiği enerji olmak üzere iki unsurdan oluşacak. Söz konusu yönergenin 2013’te yürürlüğe girmesi öngörülüyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1368&id=2498