İKV E-Bülteni | 2011 » 14-30 MART » AB, İTHAL ETLERE İLİŞKİN KONTROLLERİNİ GELİŞTİRMEYİ PLANLIYOR

Avrupa Sayıştayı, 16 Mart 2011 tarihinde ithal etlere ilişkin veteriner kontrollerinin geliştirilmesi amacıyla bir tavsiye kararı yayımladı. Sayıştay’ın sınır kontrol noktalarında yaptığı geniş çaplı incelemenin ardından, 2004 yılında çıkarılan “hijyen paketi”ne ilişkin belirli alanlardaki hükümlerin uygulanmasına yönelik takvimin gerisinde kalındığı sonucuna varıldı.

 Söz konusu tebliğde, hijyen paketi çerçevesinde oluşturulan TRACES (Ticaret Kontrolü ve Uzman Sistemi – Trade Control and Expert System) ve RASSF (Yem ve Gıdalar için Hızlı Uyarı Sistemi – Rapid Alert System for Feed and Food) bilgi sistemlerinin AB genelinde amaca uygun olarak çalıştığı belirtildi. Ancak Almanya, Hollanda ve İspanya’daki sınır kontrol noktalarında TRACES sistemine kaydedilmesi gereken bazı verilerin kaydedilmemesi sebebiyle sistemin bütünlüğü ve verilerin güvenilirliğinin zedelendiği ifade edildi.

İthal et ile ilgili saha araştırması, temel olarak olarak dört üye ülkede (Fransa, Hollanda, İspanya ve Romanya) yürütülürken, üç üye ülkede de (Litvanya, İngiltere ve Yunanistan) çalışma ziyareti kapsamında incelemelerde bulunan Avrupa Sayıştayı yetkilileri, 2009 yılı itibariyle 3,37 Milyar Avro’luk ticari değere sahip olan ithal et ile ilgili sistemin genel anlamda iyi çalıştığını, ancak kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1372&id=2333