İKV E-Bülteni | 13-19 TEMMUZ » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı için müzakerelerin ilk turu tamamlandı

AB ve ABD'li yetkililer, 8-12 Temmuz 2013 tarihleri arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın (TTYO) ilk müzakere turu için Washington’da bir araya geldiler. Anlaşmanın kapsamını görüşmek üzere 24 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grupları, tarımda pazar erişimi; rekabet; sınır-ötesi hizmetler; gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması;  elektronik ticaret ve telekomünikasyon; enerji ve hammaddeler; çevre; mali hizmetler; kamu alımları; fikri mülkiyet hakları; yatırım; iş gücü;  yasal ve kurumsal hususlar; yerleşime ilişkin engeller; pazar erişimi ve sanayi ürünlerine ilişkin tarifeler; düzenlemede tutarlılık ve şeffaflık; menşe kuralları;  sağlık ve bitki sağlığı önlemleri; sektörel eklemeler ve düzenlemede işbirliği; KOBİ’ler; kamu iktisadi teşebbüsleri; ticarette teknik engeller; tekstil ve son olarak anlaşmazlıkların halli başlıklarından oluşuyor.

Müzakerenin ilk turunda, AB ve ABD’li yetkililer, anlaşmanın çerçevesi ve kapsamını üzerinde tartıştılar ve pazara erişimdeki mevcut engelleri tespit ettiler.  Böylelikle bir yandan müzakerelerde hangi alanlarda kolayca uyum sağlanabileceği tespit edilirken,  aynı zamanda anlaşılamayan alanlarda çözüm yolları (örneğin pazar erişimi, kamu alımları) aranmaya başlandı. Bir diğer önemli gelişme de,  AB ve ABD’li yetkililerin; akademi, özel sektör, işçi sendikaları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan yaklaşık 360 temsilci ile görüşerek fikir alışverişinde bulunmalarıydı. Söz konusu gelişmelerin, Ekim ayında Brüksel’de düzenlenecek ikinci tur için önemli bir altı yapı oluşturacağı ifade ediliyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=146&id=619