İKV E-Bülteni | 13-19 HAZİRAN » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Dördüncü Yıllık Göç ve İltica Raporu yayımlandı

Avrupa Komisyonu 17 Haziran 2013 tarihinde  Dördüncü Yıllık Göç ve İltica Raporunu yayımladı. Raporun en önemli çıktısı, ekonomik kriz ile birlikte, AB vatandaşlarının, özellikle de kriz nedeniyle bir AB üye ülkesinden bir başkasında göç etmek zorunda kalan genç nüfusun, başta ayrımcılık ve ırkçı muamele olmak üzere birçok sorun ile karşı karşıya kaldığı. Raporda Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri göç ve sığınmacı politikalarının uygulanmasında etkin çözümler bulunması konusunda uyarıyor. Mevcut durumda AB çapında işsizlik oranı yüzde 10,5 iken, AB sınırlarında yaşayan yabancılar arasında işsizlik rakamı yüzde 21,3. Rapora göre, bu rakamın bu derece yüksek olması, AB’nin temel ilkelerinden kişilerin serbest dolaşımının ciddi tehdit altında olduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, söz konusu yüzde 21,3’lük kısma ait nüfusun, yüksek iş kalifikasyonlarına sahip olan bireylerden oluştuğunu belirtirken, AB’nin göç ve iltica politikalarında uyumlaştırmanın ötesinde, ciddi adımlara ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulundu. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=151&id=496