İKV E-Bülteni | 30 MAYIS-5 HAZİRAN » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Avrupa Komisyonu AB’de kadınların erkeklere oranla yüzde 39 daha az emekli maaşı aldığını açıklayan bir rapor yayınladı

Avrupa Komisyonu 3 Haziran’da ilk kez cinsiyete dayalı emekli maaşı farklılıklarının incelendiği bir rapor yayınladı. Kadınlar ve erkekler arasındaki emekli maaşı oranlarının eşitsizliğine dikkat çeken çalışmanın sonuçlarına göre, AB genelinde kadınlar ve erkekler arasındaki maaş farkı son yıllarda yüzde 17’ye kadar gerilese de, kadınların erkeklere oranla yaklaşık yüzde 39 daha az emekli maaşı aldığı ortaya çıktı.

Çalışma sonuçlarına ilişkin olarak maaşlar ve emeklilik maaşları arasındaki büyük açığa dikkat çeken Giacomo Brodolini Vakfı ve İtalyan Sosyal Araştırma Enstitüsü, AB’yi bu konuda uyararak bu tür açıkların nedenlerinin daha iyi araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bahsi geçen kurumlar bununla birlikte, kadın-erkek arasındaki mevcut yoksulluk risk değerlendirmelerinin ve maaş farklılıklarının ölçümünde kullanılan kalıcı göstergelerin, emekli maaşlarının değerlendirilmesinde de kullanılması gerektiğini vurguladılar.

Sonuçlara bakıldığında, AB genelinde yüzde 39 civarında olan cinsiyete dayalı emekli maaşı açıklığının, Lüksemburg’da yüzde 47, Almanya’da yüzde 44, İngiltere’de yüzde 43 ve Hollanda’da yüzde 40 seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Öte yandan, Estonya yüzde 4, Slovakya yüzde 8, Letonya yüzde 9, Çek Cumhuriyeti yüzde 13, Macaristan ve Litvanya yüzde 15 değerlerinde açıklık göstererek en alt sıralarda yer alıyor.

Raporda, emeklilik döneminde ortaya çıkan kadın-erkek arasındaki eşitsizlikler, kadın istihdam oranının daha az olmasına; kadınların erkeklere oranla çalışma saatlerinin ya da çalıştıkları yılın daha az olmasına; ve kadınların erkeklere oranla daha az maaş almalarına bağlanıyor. Bunların yanında, evlilik ve kadınların çocuk sahibi olmaları da cinsiyete dayalı emekli maaşı farklılıklarının oluşmasının nedenleri olarak gösteriliyor.

Raporda son olarak, kamu emeklilik fonu ve mesleki emeklilik planına yönelik reformların orta vadede kadınları olumsuz yönde etkileyeceği belirtiliyor. İlk olarak, katkı ve hizmetler arasındaki bağlantıyı destekleyen reformların çalışılan yıl sayısına yönelik getireceği kriterlerin kadınların aleyhine bir durum yaratacağı endişesi ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, mevcut ekonomik krizin de cinsiyete dayalı maaş ve emekli maaşı farklılıklarının artmasına ve mesleki ve kamu emeklilik sistemlerinde olası sapmalara neden olabileceği belirtiliyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=153&id=292