İKV E-Bülteni | 20 - 26 MART 2013 » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Eurostat 2010 satın alma paritesine göre kişi başına düşen GSYİH değerlerini açıkladı

AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın 21 Mart tarihinde açıkladığı 2010 yılı verilerine göre AB’nin ve üye ülkelerinin içinde büyük gelişmişlik farklılıkları bulunuyor. 2010 verilerine göre, satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hâsılası (GSYİH) değerleri AB-27 ülkelerinin 270 NUTS II bölgesi genelinde büyük farklılıklar göstermekte. Örneğin, kişi başına düşen GSYİH bakımından AB’deki en zengin bölgelerin başında Avrupa’nın büyük şehirleri olan Londra (AB ortalamasının yüzde 328’i), Brüksel (yüzde 223) ve Hamburg (yüzde 203) geliyor. Eurostat verilerine göre zengin bölgeler genellikle AB-15 içinde bulunmakta. Örneğin Fransa’da Ile de France (yüzde 180), Hollanda’da Groningen (yüzde 180), ve Slovakya’nın başkenti Bratislava (yüzde 176) en zengin bölgeler arasında yer alıyor. Ayrıca, 2010 verileri en zengin AB ülkesi olan Lüksemburg’un, AB’nin en düşük değerlerine sahip olan Bulgaristan (yüzde 26) ve Romanya’dan (yüzde 29) altı kat daha zengin olduğunu gösteriyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=165&id=902