İKV E-Bülteni | 2013 » 13-19 MART » AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİ

AB Liderler Zirvesi 14-15 Mart 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti. Zirve’nin önemli gündem maddelerini oluşturan AB’nin 2013 yılı için öngördüğü beş ekonomik öncelik üzerinde anlaşmaya varıldı.

Zirve’de Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy krizden kurtulma yolunun mücadeleye devam etmekle mümkün olabileceği ifadesini kullanırken, alınan kararların ne kadar önemli olduğunun üyeler tarafından artık kabul edildiğini ifade etti. Özellikle Fransa’nın daha önce bütçe paketi üzerine getirdiği eleştirilerin Zirve’de kaybolduğuna dikkat çekildi. Bu bağlamda Rompuy, AB’nin ekonomi odaklı önceliklerinin birbirine uyumlu bir şekilde; mali istikrar, kamu maliyesinin tesis edilmesi, işsizlikle mücadele ve rekabetçi ekonomi modellerinin üretilmesi gibi bazı temel noktalarda birleştiğini vurguladı. AP Başkanı Martin Schulz Zirve’de yaptığı açılış konuşmasında, üye ülkelerden gerekli adımları atmaları konusunda uyarıda bulundu.  Schulz, geçen sene toplamda AB çapında iki milyon iş imkânının kaybedildiğini, yoksulluğun ve gençler üzerindeki işsizliğin arttığını dile getirdi. Ancak Zirve için sıradan vatandaşların karşılaştığı sorunlara yönelik olarak da çözüm getirilme eğilimde olunduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise alınan kararlardan memnun olduğunu ancak üye ülkelerde büyümeyi teşvik edecek önerilerin yeterli olmadığını açıkladı. Büyüme Sözleşmesi (Growth Pact) ve Gençlere İstihdam Girişimi (Youth Employment Initiative) gibi önlemlerin altını çizdi.

Anlaşmaya varılan beş başlık kısaca şöyle:

Zirve’de bütçe politikaları alanında ekonomik büyümeye paralel olarak, üyeler arasındaki mali uyumun oluşmasının önemi de vurgulandı. Aynı zamanda yapılan kamu harcamalarının daha kontrollü hale getirilmesini amaçlayan uzun, orta ve kısa vadedeki tedbirlerin genel anlamda ekonomik büyümeyi teşvik eden nitelikte olmasına dikkat çekildi.

Ekonomilerdeki dengesizliklerin giderilmesinde yapısal reformlara çağrı yapılarak, bu konuda reformların hazırlanmasında sürdürülebilir büyüme, gençlere yönelik iş imkânlarının yaratılması ve rekabetçilik gibi konulara öncelik verilmesi gerektiği belirtildi. Yapısal reformların en önemlileri arasında; vergilendirmenin, iş gücünün vergilendirilmesi yerine diğer alanlara da kayması, aynı şekilde vergi toplama süreçlerinin iyileştirilmesi ve vergi kaçırılmasının önlenmesi olduğu hatırlatıldı. 

Zirvede genel olarak ekonomik büyümeyi ve genç istihdamı teşvik eden reformların hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuldu. Bu bağlamda üye ülkelerin ulusal bütçe politikalarına ve yapısal reformlarına rehberlik edecek stratejik rehberlik sunuldu. Ayrıca üye ülkeler arasında işbirliği sirkülâsyonunu sağlayan altı aylık “Avrupa Sömestri” kapsamında ele alınan bu politikaların ve reformların üzerinde de görüş birliğine varıldı.

Ekonomik büyümeyi ve iş gücünü arttırıcı önlemler için ise şu mesajlar verildi:

Alınan kararlardan sonraki  adım olarak, İstikrar ve Yakınsama Programları dâhilinde üyelerin ulusal reform programlarının ana hatlarıyla belirlenmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Nisan 2013 tarihinde Zirve kararlarını tekrar gözden geçirmek için, üye ülkelerin gerçekleştirdiği adımlar doğrultusunda her üye ülke için tavsiye ve değerlendirmelerde bulunacak. Ardından Komisyon’un değerlendirmeleri Haziran ayında AB Konseyi’ne sunulacak.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=167&id=857