İKV E-Bülteni | 13-19 MART » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Avrupa Komisyonu, engellilerin demiryolu ulaşımının iyileştirilmesi için bir dizi önlem kabul etti

Avrupa Komisyonu, AB demiryolu ulaşımının, engellilerin erişimini kolaylaştıracak şekilde geliştirilmesi için harekete geçti. Komisyon, bu kapsamda 11 Mart 2013 tarihinde, 2008/57/EC Sayılı Demiryolu Sistemlerinin Birlik Sınırları içinde Birlikte İşlerliği Yönergesi’nin ekini güncelledi. Böylece, demiryolu altyapısı inşası, iyileştirme ve yenilenmesi çalışmalarında engelli ve erişimi kısıtlı bireylerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması zorunluluğu getiriliyor. Yeni kurallar, özellikle alt yapıyı ve tren vagonlarını kapsıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Siim Kallas, demiryolu ulaşımını herkese daha erişilebilir kılmanın yüksek kalitede ve sürdürülebilir bir Avrupa ulaştırma sistemine yönelik stratejilerinin kalbinde yer aldığını ifade ederek, söz konusu önlemlerin, Komisyon’un yıl içinde erişimleri kısıtlı ve engelli bireylere erişim kolaylığı sağlanması için öngördüğü önlemlerin ilk halkasını oluşturduğunu ifade etti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=167&id=876