İKV E-Bülteni | 6-12 MART » GÜNDEMDEN KISA KISA… » AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ripert iyimser konuştu

11 Mart 2013 tarihinde 20’nci Türkiye-AB Gazeteciler Konferansı’nda bir konuşma yapan Büyükelçi Jean-Maurice Ripert; katılım müzakerelerinde 22’nci başlığın açılması ile trenin tekrar rayına sokulduğunu, pozitif gündem kapsamındaki dört çalışma grubu çerçevesinde önemli ilerleme kaydedildiğini AB ile Türkiye arasında vize, mobilite ve göç konusunda geniş bir diyalog başlatmayı umduklarını ve GKRY’deki seçimlerden Anastasiadis’in galip çıkmasının adada kapsamlı bir çözüm için uygun bir ortam oluşturduğunu belirtti.

Ripert ayrıca Türkiye’deki reform sürecindeki ilerlemelerden söz etti. Türkiye ve AB arasındaki ikili ticarete de değinen Ripert, 2012 yılında iki taraf arasındaki ticaretin 115 milyar avroyu bulduğunu, AB’nin toplam ticaretin yüzde 38’i ile Türkiye’nin en önemli ticari ortağı olduğunu, 2012’nin ilk yarısında Türkiye’ye yönelen doğrudan yabancı yatırımların yüzde 70’inin AB’den kaynaklandığını, Türkiye’nin dışarıya yaptığı doğrudan yatırımların yüzde 70’den fazlasının AB’ye gittiğini ve Türkiye’deki toplam doğrudan yabancı yatırımların yüzde 80’ininden fazlasının AB’den geldiğini vurguladı. Dış politikada ve çevre bölgelerde Türkiye ve AB’nin birlikte çalışmasının önemine değinen Ripert “AB’nin kendi geleceği için Türkiye’nin önemi konusunda ikna edilmeye ihtiyacı yok” dedi.  Türkiye’nin canlı, dinamik ekonomisi ve küresel yönetişimdeki artan rolünü hatırlatarak, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi modernleşmesinde AB çıpasının önemini belirtti. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=169&id=738