İKV E-Bülteni | 2012 » 28 MART - 3 NİSAN » İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta, Avrupa Birliği’nde (AB) Avro Alanı güvenlik duvarının yükseltilmesine ilişkin tartışmalar sürdü. Fransa, Avro Alanı kurtarma fonunun 1 Trilyon Avro’ya yükseltilmesini isterken, 30-31 Mart 2012 tarihinde bir araya gelen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Avro Alanı kurtarma fonunun 700 Milyar Avro’ya çıkarılmasına yeşil ışık yaktılar. AB gündemindeki bir diğer önemli gelişme ise, AB’nin eski Başbakan ve muhalefet partisi lideri Yuliya Timoşenko’ya verilen hapis cezası nedeniyle eleştirdiği Ukrayna ile üzerinde Aralık 2011’de mutabakata varılan Ortaklık Anlaşması’nı iyi niyet göstergesi olarak 30 Mart’ta paraflaması oldu. Ancak, Ortaklık Anlaşması’nın imzalanıp onaylanarak yürürlüğe girmesi için Kiev’in hukukun üstünlüğü alanında önemli adımlar atması gerektiği belirtildi. 28 Mart’ta Seul’de gerçekleşen 6’ncı AB-Güney Kore Zirvesi’nde ise AB ile Güney Kore arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulanması, ekonomi ve iklim değişikliği ile Kuzey Kore’nin nükleer çalışmaları görüşüldü.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB üyesi devletlere ve Avrupa Komisyonu’na Avrupa Birliği Adalet Divanı ve AB üyesi bazı devlet mahkemelerinin Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanıyan kararlarını uygulama çağrısında bulunan bir metin kaleme aldı. Söz konusu çağrı, Avrupa Komisyonu üyeleri ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile Avrupa’daki önemli basın kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine iletildi.

28-29 Mart’ta gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda 2011 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’na ilişkin Avrupa Parlamentosu kararı kabul edildi. Kararda, Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği ekonomik büyüme ile birlikte, AB dış ve komşuluk politikası ile enerji güvenliği bakımından giderek artan önemine değinilirken, ifade ve basın özgürlüğü eleştirilen konular oldu. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nde Türk kökenli Hollandalı Sosyalist AP Üyesi Emine Bozkurt’un Türkiye’de kadın haklarına ilişkin raporu 28 Mart’ta onaylandı. Mayıs ayında, AP Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen raporda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kabul edilen yasa, Türkiye’de istihdam oranında, kadın milletvekili sayısında ve kız çocuklarının okullaşması gibi konularda gelişmeler olumlu karşılanırken, kadın hakları konusunun müzakerelerin merkezine yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mart ayında tahliye edilen gazeteci Ahmet Şık, Avrupa Parlamentosu’nda Liberaller ve Demokratlar Grubu tarafından düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı ve AP Başkanı Martin Schulz ile görüştü.

Türkiye, 1 Nisan 2012 tarihinde ilk toplantısı 24 Şubat’ta Tunus’ta gerçekleşen Suriye Halkı’nın Dostları Grubu’nun ikinci toplantısına ev sahipliği yaptı. Esad rejiminin halka uyguladığı şiddet ve insan hakları ihlallerinin kınandığı toplantıda bir araya gelen 83 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisi, muhalefete yardım sağlama taahhüdünde bulunarak, rejime uygulanan uluslararası yaptırımların gözetiminin yapılması için bir çalışma grubu kurulmasına karar verdi ve Suriye’nin ekonomik yeniden yapılandırılması için yardımları koordine edecek çalışma grubunun görev yönergesini onayladı.

29 Mart’ta Yeni Delhi’de gerçekleşen 4’üncü BRICS Zirvesi’nde bir araya gelen BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) liderleri, aralarındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş adamlarına yönelik vize kolaylığı sağlanması için anlaştılar. Zirvede, BRICS ülkelerinin yatırım projelerinin desteklenmesi için ortak kalkınma bankası kurulması konusunda da mutabakata varıldı.

 Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta diliyoruz.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2008&id=2013