İKV E-Bülteni | 2012 » 28 MART - 3 NİSAN » GAZETECİ AHMET ŞIK AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA BİR KONUŞMA YAPTI

28 Mart 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu’na (AP) davet edilerek AP Başkanı Martin Schulz’la bir görüşme yapan Ahmet Şık, bu görüşmenin sonrasında AP içindeki üçüncü büyük siyasi grup olan Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı Grubu’nun (ALDE) düzenlediği özel bir oturumda konuşma yaptı.  Türkiye’de tutuklu gazeteciler sorunu kadar “tutuklu olmadığı halde tutuklu” olan gazetecilerin sorununun da büyük olduğunu dile getiren Şık, iktidara karşı eleştirel tutum takınan ve muhalif duruş sergileyen birçok gazetecinin işinden olduğuna da dikkat çekti. Türkiye'de sadece gazetecilerin ifade özgürlüğü ve mesleki faaliyetlerinin değil, bir toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğünün de engellendiğini belirten Ahmet Şık, ifade özgürlüğünün yasal kılıf uydurularak ihlal edildiğinin de altını çizdi. Yasaların koruması altında olan, gazetecinin haber kaynağının gizliliği ortadan kaldırıldığı uyarısında bulunan Şık, Türkiye’de haberciliğin, gazetecilik faaliyetlerinin sınırlarının ve yazılacak kitapların konusunun, polisler, savcılar, siyasetçiler tarafından belirlenmeye başladığını da belirtti

Kendisini terörist, düşüncelerini ifade etmeye çalıştığı kitabını da terör örgütü propagandası olarak niteleyenlerin tahliyesi sonrasındaki fikirlerini de merak ettiğini ifade eden Ahmet Şık, buna rağmen hapiste kalmasından dolayı üzgün olmadığını da sözlerine ekledi. Kendisi ve Nedim Şener’in tutuklanarak bir yılı aşkın bir süre cezaevinde kalmasının Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları Avrupa Birliği ve tüm dünyanın gözleri önüne serdiğini belirten Şık, bu nedenle kendilerine yapılan bu muamelenin Türkiye’nin gerçekleriyle yüzleşmesi açısından faydalı olduğunu da vurguladı. Tutuklanmasının ifade özgürlüğü sorununu görünür hale getirdiğini belirten Şık, sanıklarının gazeteciler olduğu davaların birçoğunda sadece gazetecilerin yargılanmadığını, bizzat gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını söyledi. Şartlı olarak tahliye edildiği davanın sonucu hakkında da tahminde bulunan Ahmet Şık, kendisinin mutlaka mahkum edileceğini, çünkü suçsuz bulunursa kendisini haksız yere bir yıl hapiste tutan kişi ve kurumların hesap vermek zorunda kalacağını belirtti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2008&id=2027