İKV E-Bülteni | 2011 » 17-23 EKİM » İZLANDA İKİ MÜZAKERE BAŞLIĞINI AÇTI VE GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

Türkiye gibi AB ile üyelik müzakerelerini sürdüren İzlanda, 19 Ekim 2011 tarihindeki AB - İzlanda Hükümetlerarası Konferansı’nda ikinci başlık olan İşçilerin Serbest Dolaşımı ile yedinci başlık olan Fikri Mülkiyet Hukuku başlıklarını açtı ve geçici olarak kapattı. Her iki başlığa ilişkin İzlanda’nın mevzuatının AB ile hayli uyumlu olduğu ve İzlanda’nın hazır olduğu AB tarafından açıklanırken altı yeni başlıkta müzakerelerin sürdürüleceği belirtildi.

27 Temmuz 2010 tarihinde müzakere sürecine başlayan İzlanda, şimdiden müktesebattaki toplam 35 başlıktan 6 başlığı açtı ve 4’ünü geçici olarak kapattı. Her ne kadar AB Konseyi, bu gelişmeyi önemli bir adım olarak değerlendirse de Haziran 2011’deki müzakere görüşmelerinde hedeflenen, bu yıl içinde, Tarım ve Kırsal Kalkınma ile Balıkçılık başlıkları dahil, tüm müzakere başlıklarının yarısının açılması hedefinin karşılanması için İzlanda’dan beklenenin çok olduğu ifade edildi. İzlanda’nın AB Başmüzakerecisi Stefan Haukur Johannesson yaptığı açıklamada, “önümüzdeki dönemde, Aralık ortasındaki hükümetlerarası konferansta,  daha çok başlığın açılacağını umduklarını ancak bu yılın sonuna kadar Tarım ve Balıkçılık başlıklarının açılmasının mümkün olmadığını düşündüğünü” belirtti.

Füle, İzlanda’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi

Bunun yanında, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Stefan Füle, 19-20 Ekim 2011 tarihlerinde, önümüzdeki dönemdeki müzakere sürecini görüşmek amacıyla İzlanda’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. yaptığı açıklamada Füle, “bundan sonra asıl zorlu sürece girdiklerini, Tarım, Gıda Güvenliği, Balıkçılık ve Çevre gibi zorlu ve hassas başlıkların açılacağını, bu başlıkların hem İzlanda hem de AB için zorluklarının olduğunu” belirtti.

İzlanda, şimdiden hem Schengen Alanı’nın hem de Avrupa Serbest Ticaret Alanı’nın (EFTA) bir üyesi olduğu için müktesebattaki başlıkların en azından üçte ikisini müzakere ederken herhangi bir kanuni engel ile karşılaşılmayacağı öngörülüyor.  

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2526&id=2572