İKV E-Bülteni | 2010 » 8-15 OCAK » İSPANYA DÖNEM BAŞKANLIĞI AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI’NIN OLUŞTURULMASINI HIZLANDIRACAĞINI AÇIKLADI

İspanya Dönem Başkanlığı adına İspanya’nın Bilim ve Yenilikçilik Bakanı Cristina  Garmendia Avrupa Araştırma Alanı’nın (AAA) oluşturulmasına hız vereceklerini açıkladı. AAA’yı bilim insanlarının ve fikirlerin serbestçe dolaşabildiği ortak bir bilgi alanı olarak tanımlayan Garmendia, AAA’nın oluşturulmasına hız vermek için üç temel öncelik belirlediklerini açıkladı: entegrasyon, ilgi ve içerme.

Entegrasyon önceliği kapsamında araştırma ve geliştirmenin başta AB’nin 2020 stratejisi olması üzere tüm AB politikalarına entegre edilmesi hedefleniyor.

İspanya Dönem Başkanlığı adına İspanya’nın Bilim ve Yenilikçilik Bakanı Cristina  Garmendia Avrupa Araştırma Alanı’nın (AAA) oluşturulmasına hız vereceklerini açıkladı. AAA’yı bilim insanlarının ve fikirlerin serbestçe dolaşabildiği ortak bir bilgi alanı olarak tanımlayan Garmendia, AAA’nın oluşturulmasına hız vermek için üç temel öncelik belirlediklerini açıkladı: entegrasyon, ilgi ve içerme. Entegrasyon önceliği kapsamında araştırma ve geliştirmenin başta AB’nin 2020 stratejisi olması üzere tüm AB politikalarına entegre edilmesi hedefleniyor. İlgi önceliği çerçevesinde, bölgesel, ulusal ya da Avrupa çapındaki tüm Ar-Ge ve yenilikçilik destek araçlarının iklim değişikliği, yeni enerji kaynaklarını araştırılması, yaşlanma ve hastalıklar, küreselleşme gibi temel sorunları ele alması öngörülüyor. Son öncelik olan içerme kapsamında ise, bilim ve araştırmanın sosyal uyumu destekleme ile yoksulluk ve dışlanma ile mücadele konusunda oynayacağı rol üzerine odaklanılıyor. 2010 sonrası Lizbon Stratejisi’nin yenilenmesinde bilim, araştırma ve yenilikçiliğin önemine Belçika ve Macaristan ile birlikte ortak hazırlanan 18 aylık çalışma programında da yer veren İspanya Dönem Başkanlığı, AAA’nın oluşturulmasının yanında 7. Çerçeve Programı’nın Ara Dönem Değerlendirmesi ve ortak programların uygulanması gibi başka öncelikler de belirledi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2784&id=2792