İKV E-Bülteni | 2010 » 8-15 OCAK » TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASINDAN SORUMLU YENİ KOMİSYON ÜYESİ ADAYI DALLİ, GIDA SEKTÖRÜNDE YENİLİĞİ ÖNCELİK OLARAK BELİRLEDİ

Avrupa Komisyonu Tüketicinin ve Sağlığın Korunmasından Sorumlu yeni Komisyon Üyesi adayı John Dalli, önceliği gıda sektöründeki rekabete ve yeniliğe vermeyi düşünüyor. Dalli, 14 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oturumda AP üyelerine tüketicinin korunmasının ve güvenliğinin her zaman ilk prensipleri olduğunu ancak, “sıfır risk”in hiçbir zaman var olmadığını vurguladı.

Dalli, Avrupa’daki gıda sektörüne sağlığı, tüketici haklarını ve çevrenin korunmasını göz ardı etmeden, yeni bir ivme kazandırmak ve yeniliği teşvik etmek için önceliğin gıda zinciri stratejisinin tamamlanması ve iç pazara yönelik, hayvanlar, bitkiler, tohumlar, gıdalar ve yemler konusunda tam düzenlenmiş daha iyi bir mevzuat için çalışmak olduğunu dile getirdi. 

Bunun yanında Dalli, hiçbir konuda sıfır riskin olmadığını, aksi takdirde büyüme ve yenilik için hiçbir şey yapamayacaklarını belirtti. Bu nedenle yeni Komiser, yenilikçi Avrupa’yı teşvik etmeye ve tüketici sağlığı açısından var olan riskleri azaltmaya çalışırken klonlar, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO’lar) ve nanoteknoloji konularında alınan kararların bilim ve etik değerler tabanına oturtulacağının altını çizdi.

Dalli’nin sorumluluğu altındaki hayli hassas mevzuat alanlarında önümüzdeki Komisyon döneminde birçok yeni düzenleme getirilmesi planlanıyor. Yeni bir hayvan ve bitki sağlığı stratejisi belirlenmesi ile tohum ve veterinerlik yönetmeliklerinin hazırlanması Dalli’nin ilk hedefleri arasında yer alıyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2784&id=2795