İKV E-Bülteni | 20 TEMMUZ-1 AĞUSTOS » GÜNDEMDEN KISA KISA » İngiltere’nin AB’deki durumu ile ilgili rapor yayımlandı

22 Temmuz 2013 tarihinde İngiliz Hükümeti tarafından AB üyeliğinin Birleşik Krallık üzerindeki etkileri konulu bir rapor yayımlandı. Raporda iç pazar, vergilendirme, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği, sağlık, kalkınma işbirliği, insani yardım ve dış politika konu başlıkları yer alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İngiltere’de AB ile ilgili tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde, halkın bu konuda iyi bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığı ve raporun gerek İngiltere’de gerekse diğer üye devletlerdeki tartışmalara katkıda bulunacağını söyledi. Rapor, AB Tek Pazarı’nın İngiltere’ye yapmış olduğu olumlu ekonomik katkılardan söz ederken, İngiltere’de kayıtlı olan firmaların sınır aşan ticari faaliyetlerinde bazı yasal engellerin varlığına dikkat çekiyor.  Tek Pazar’ın, büyüklüğü itibarıyla, AB’nin üçüncü ülke pazarlarına girişte etkisini artırdığı ifade ediliyor.

Raporda; ulaştırma, enerji ve Telekom sektörlerinde ticaretin daha fazla serbestleştirilebileceği, tek dijital pazarın tamamlanmasının Avrupa’daki en büyük e-ticaret pazarına sahip olan İngiltere’nin lehine olacağı, AB tek pazarında liberalizasyon sürecinin uyumlaştırmadan çok kuralların karşılıklı tanınmasına odaklanması gerektiği öne sürülüyor. Vergilendirme alanında rapor, İngiltere’nin bu alanda yetkilerini elinde bulundurması gerektiğini ve AB’nin bu konuda müdahil olmasına ancak tek pazarın tamamlanması amacıyla izin verilmesini tavsiye ediyor. Raporda, AB dış politikasının azalan kaynakların ortak kullanımını sağladığını ve dış ilişkilerde çeşitli müdahale araçlarının kullanılmasına imkan tanıdığını, ancak AB’nin dış eyleminde yavaş karar alma, stratejik vizyon eksikliği, üye devletlerin farklı çıkarlara sahip olması ve mali yardım sisteminin karmaşıklığı gibi sorunlar bulunduğu ifade ediliyor. 2014 sonbaharına kadar kişilerin ve malların serbest dolaşımı, göç, iklim değişikliği ve çevre gibi konu başlıkları da değerlendirilerek rapor halinde yayınlanacak.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=282&id=319