İKV E-Bülteni | 2010 » 23-29 OCAK » AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI ALMANYA’DA ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERİNİN ÇOCUKLARININ İŞ PİYASASINA KATILIMI KONUSUNDA KARAR ALDI

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD), bir Türk vatandaşının açmış olduğu dava üzerine, geçmişte en az 3 yıl Almanya’da çalışmış olan Türk işçi ailelerinin çocuklarının, Avrupa’daki iş piyasasına katılımının kolaylaştırılması gerektiği yönünde bir karar aldı. Bu karar uyarınca, işçi aileleri şu anda Türkiye’ye dönmüş olsa bile çocukları Almanya’da mesleki bir eğitim aldıktan sonra bu ülkede çalışma hakkına sahip olabiliyor. Ancak, bu çalışma hakkı için öncelikle kişinin Almanya’da oturma izni alması gerekiyor.

Bu dava, 14 yaşına kadar ailesi ile birlikte Almanya’da yaşayan, daha sonra bir süre yine ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen, ardından eğitimini Almanya’da tamamlamasına rağmen oturma izni başvurusu reddedilmiş bir Türk vatandaşı tarafından açıldı. Almanya hükümeti, oturma izni başvurusunun reddine 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile bu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ayrıntıları düzenleyen Katma Protokol'ün sadece aileleri Almanya'da yaşayan çocukları kapsamasını gerekçe olarak göstermişti. Ancak ATAD, C-462/08 numaralı dava kararında Ankara Anlaşması’nda böyle bir hüküm bulunmadığının altını çizdi ve ilgili kararı “ortaklık hukukunun söz konusu hükümlerinin ailenin Almanya’da yaşamasını şart koşmadığı” şeklinde gerekçelendirdi. Bunun yanında kararda Almanya’da çalışmanın oturma iznine tabi olduğu da vurgulandı.

Katma Protokol’ün 7’inci maddesine göre, bir üye ülkede en az 3 yıl yasal olarak çalışmış olan Türk vatandaşlarının, o üye ülkede mesleki eğitim gören çocuklarının her türlü açık işe başvurabilmesinin mümkün olması gerekiyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2823&id=2842