İKV E-Bülteni | 2010 » 23-29 OCAK » DÜNYA BÖLGELER ZİRVESİ DAKAR DEKLARASYONU’NUN AÇIKLANMASIYLA SONA ERDİ

16 – 19 Ocak tarihlerinde Senegal’in başkenti Dakar’da Avrupa Çevre Denizcilik Bölgeleri (CPRM) ve Bölgesel Birlikler Küresel Forumu (FOGAR) tarafından gerçekleştirilen Dünya Bölgeler Zirvesi’nin bu seneki ana teması gıda güvencesi oldu. Zirve sonunda yayımlanan Dakar Deklarasyonu’nda, 2010 yılının ilk altı ayında kuzey ve güney yarımküredeki çeşitli bölgelerin FOGAR ile bütünlüklü işbirliğinin sağlanması ve tüm dünyada daha ileri gıda güvencesi önlemlerinin alınması için yakın çalışma içine girilmesi çağrısı yapıldı. Bu çalışma çerçevesinde hedeflenen amaçlara ulaşmak için dünyadaki bölgeler, ülkeler ve kıtalar arasında yapılacak işbirliğine, AB, FAO, UNCTAD ve UNDP gibi uluslararası kurumların da destek vermesinin zorunlu olduğunun altı çizildi.

Dakar Deklarasyonu’nun içeriği toplam beş başlık altında özetlenebilir. İlk olarak, zirveye katılan ülkeler, bölgelerin de dâhil olduğu ve tüm paydaşların katıldığı küresel bir gıda güvencesi yönetişim sisteminin kurulması ve böylelikle bütünlüklü bir yapıya sahip ve yenilikçi örgütlenme biçimlerinin uygulandığı etkin gıda güvencesi ve yoksulluğun azaltılması stratejileri oluşturulması çağrısında bulunmuşlardır. Deklarasyon’da ikinci olarak yakın zamanda gerçekleştirilen G – 8, G – 20 ve FAO Zirvelerinden çıkan kararlarla uyumlu, çiftçilik, gıda güvencesi ve beslenme konularında küresel işbirliğini teşvik edecek acil önlemlerin alınması ve üçüncü olarak da Küresel Gıda Güvencesi Komitesi’nin küresel yönetişim yapısının içine dâhil edilmesi ve Komite’nin önerilerinin ortak işbirliği mekanizması içinde uygulanması amaçlanmıştır. Dördüncü olarak gıda güvencesinin sağlanması amacıyla uluslararası kalkınma fonlarının artırılması çağrısı yapılmış, beşinci ve son olarak da bölgelerin, gıda güvencesinin sağlanması için özgün bir katma değer sunacağı durumlarda sürdürülebilir ortaklık yapılarının oluşturulması taraflarca taahhüt edilmiştir.

Dakar Deklarasyonu’nun tam metnine http: //www.régionsfoodsummit.org/pub/programme/36_declaration_final_dakar-decembre.pdf adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2823&id=2847