İKV E-Bülteni | 2010 » 23-29 OCAK » BULGARİSTAN AB FONLARININ YÜZDE 20’SİNİ KAYBETME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Bulgaristan Başbakanı Borissov 24 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin çevre konularıyla ilgili sorunlar nedeniyle AB’den sağlanan fonların yüzde 20’sini kaybedebileceğini belirtti ve bu konuyla ilgili muhalefeti suçladı.

Bulgaristan’ın 2007’de AB’ye üye olmasından sonra da ülkedeki adli reform ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin eksiklikler tamamıyla giderilmiş değildi. Söz konusu sorunlar Bulgaristan’ın AB müktesebatını tam olarak uygulayamaması ve Bulgar vatandaşlarının AB vatandaşı olarak haklarını tam olarak kullanamamaları sorunlarını da beraberinde getiriyordu. Avrupa Komisyonu’nun 2008’de iki Bulgaristan ajansının AB hibelerini kullanmalarını yasaklamasıyla bu ülke 220 milyon Avro katılım öncesi yardımı kaybetti. Bulgaristan ayrıca, AB fonlarının güvenilir şekilde yönetilmesi ve AB çevre mevzuatının uygulamaya geçirilmesine ilişkin sorunlar da yaşadı.

Bulgaristan Başbakanı Borissov Aralık ayında yaptığı açıklamada, iklim değişikliği ile mücadelede gelişmekte olan ülkelere yardım fonuna, ancak AB tarafından Bulgaristan’a aktarılması öngörülen fonlara uygulanan blokajın kaldırılması halinde katkı sağlayabileceklerini belirtti. Borissov’un bu açıklaması, Avrupa Komisyonu’nun Bulgaristan’ın Ocak ayı sonuna kadar elde edilen fonların nasıl ve ne şekilde kullanıldığını açıklamadan AB’nin söz konusu ülkenin çevre projelerine fon sağlanmayacağını bildirmesi arifesinde gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu, 2009’da Bulgaristan Çevre Bakanlığı’na iki defa mektup göndermek suretiyle, çevre programında paranın kullanımına ilişkin sorunlar bulunduğunu belirterek aşırı derecede pahalı görünen su ve kanalizasyon sözleşmelerine ilişkin açıklama istemişti. Haziran ayında ise Bulgaristan Hükümeti Komisyon’un talebi üzerine uygulamada olan program çerçevesinde yaklaşık 100 milyon Avro tutarındaki projelere ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

Geçen yıl Temmuz ayında iktidara gelen Borissov Hükümeti’nin Çevre Bakanı Nona Karadjova, geçmiş hükümet döneminde Komisyon’un Bakanlığa göndermiş olduğu mektupların kayda geçirilmemiş olduğunu ve söz konusu mektuplardan yeni haberdar olduklarını belirtirken Başbakan Borissov da eski hükümetin mektupları “saklamasını”  sabotaj olarak nitelendirdi.

Komisyon tedarik ve ihale kurallarının tam olarak izlenmemesi nedeniyle Bulgaristan’a Temmuz ayında gönderdiği mektupta çevre sektöründe soruşturma açılmasını istemişti. Aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen Bulgaristan’dan bir cevap gelmemiş olması karşısında Komisyon, mektuplarda belirttikleri durumun gayet açık ve bilinir olduğunu, Komisyon ile Bulgaristan yetkilileri arasındaki teknik görüşmelerde bunun sıklıkla dile getirildiğini belirtti. Yeni hükümetin, iktidara geldikten sonra, bölgesel fonların yönetiminin sıkı bir şekilde ele alınarak eski sorunların temizleneceğini belirtmiş olmasına karşın bunun gerçekleştirilmemiş olması hayal kırıklığı yarattı.

Bulgaristan’ın Ocak ayı sonuna kadar Komisyon’a cevap vermemesi halinde AB, bu ülkeye sağlanan çevre fonlarını askıya alacak. Bu durumda AB fonlarının %20’si kesintiye uğrayacak.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2823&id=2849