İKV E-Bülteni | 2010 » 13-19 ŞUBAT » AB SANAYİ BAKANLARI GAYRİRESMÎ TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE OTOMOTİV SANAYİ VARDI

Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Üyesi Antonio Tajani’nin girişimiyle 19 Şubat tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Sanayi Bakanları gayriresmî toplantısında, AB üye ülkelerinde otomotiv sanayinin yaşadığı zorluklar, kısa ve orta vadeli planlar ile sanayinin yapısının güçlendirilmesi tartışıldı. Toplantı sonucunda, çevre dostu ve düşük karbon ayak izine dayalı Avrupa otomotiv sanayinin geliştirilmesi konusunda ortak strateji üzerinde anlaşmaya varıldı. Strateji kapsamında, yeşil teknolojilerin krizden kaçış ve daha rekabetçi olabilme adına orta vadede büyük fırsatlar sunduğu belirtildi.

Tüketicilerin çevre dostu ve düşük enerji ile çalışan araçları tercih etmeleri konusunda teşvik edilmesi amacıyla oluşturulacak stratejinin üye devletler tarafından desteklenmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bu bağlamda, AB tarafından başlatılan CARS 21 girişimi çerçevesinde yüksek düzey grup çalışmalarına başlanması konusunda anlaşma sağlandı. Aynı zamanda, düzenlemeye ilişkin engellerin ortadan kaldırılması, alt yapının güçlendirilmesi ile araçlarda kullanılacak elektrik ve hidrojenin temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi kararlaştırıldı.

Antonio Tajani tarafından yapılan açıklamada, otomotiv sanayinin küresel mali krizden büyük yara aldığı belirtilirken, Avrupa Yatırım Bankası fonlarını, Ar-Ge teşviklerini ve 7. Çerçeve Program kapsamında yer alan projeleri kapsayan AB Yeşil Araba girişiminin sektöre büyük bir destek sağladığı ifade edildi. Böylece sanayinin nefes alabildiğini vurgulayan Tajani,

2010 yılında AB’de otomotiv sanayinin ciddi bir yeniden yapılanmaya gitmesi gerekeceğinin altını çizdi. Yaklaşık 12 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörün sorunlarının AB çapında değerlendirilmesi ve çözümlenmesi gerektiği de Komisyon üyesi tarafından vurgulandı. Tajani aynı zamanda, Komisyon ile üye devletler arasında Opel’in yeniden yapılandırılması hususunda bir toplantı yapılacağını belirtti.

9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Rekabetçilik Konseyi toplantısında öne çıkan elektrikle çalışan otomobil konusunda ise, çevre dostu araçların üretiminde yalnızca elektrikle bağlı kalınmaması, hidrojen ve hibrid teknoloji gibi imkânların da gündemde tutulması gerektiği vurgulandı.

AB’de binek otomobil kayıtları artış gösterdi. Ocak 2010 itibariyle AB’de yeni binek otomobil kayıtları 2009 yılının aynı dönemine oranla %12,9 artış gösterdi. Bu durum, üye devletler tarafından hazırlanan ve halen devam etmekte olan önlemlerin bir sonucu olarak algılanıyor. Araç kayıtları Portekiz’de %61,9 oranında artarken bu oran İtalya’da %30,2, İngiltere’de %29,8 ve Slovakya’da %0,3 oldu. Kayıtların düşüş gösterdiği tek ülke ise %-4,3 ile Almanya oldu.

Türkiye’de otomobil ihracatı yükseldi. 2010 yılı Ocak ayında, toplam otomotiv sanayi ihracatındaki artış, 2009 yılı Ocak ayına göre %86,2; otomobil ihracatındaki artış ise %94,3 düzeyinde gerçekleşti. Buna bağlı olarak, toplam üretim %97,5 ve otomobil üretimi de %96,4 arttı. Ocak 2010’da toplam ihracat,

2009 yılı aynı dönemine oranla %42,8 oranında artarak 1,4 milyar ABD doları oldu. Otomotiv sanayi, 2010 yılı Ocak ayında sektör sıralamasında birinci sırada yer aldı ve toplam ihracattaki payı %18,1 düzeyinde gerçekleşti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2839&id=2854