İKV E-Bülteni | 2010 » 20-26 ŞUBAT » DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 2009 YILINDA DÜNYA TİCARETİNİN %12 AZALDIĞINI AÇIKLADI

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 24 Şubat 2010 tarihinde, dünya ticaretinin 2009 yılında %12 oranında azaldığı, bu oranın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük düşüş olduğu açıklandı. DTÖ Genel Direktörü Pascal Lamy, toplam talep ve ticaret finansmanındaki azalmanın bu tarihi düşüşün gerekçelerini oluşturduğunu belirtti. Ticaretin artırılmasının ekonomik büyümeyi ve istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini, bu nedenle küresel ekonomik krizle mücadelede kısa ve uzun vadeli çözümler sunduğunu savunan Lamy, küresel işsizliğin en yüksek seviyeye -200 milyona- ulaştığına dikkatleri çekti. 23 Şubat 2010 tarihinde Avrupa Uluslararası Ticarete İlişkin Parlamentolar Komitesi’nde konuşan Lamy, DTÖ sisteminin krize direndiğini ve bu testten başarıyla geçtiğini ifade etti.

DTÖ cephesinde bir diğer gelişme ise Temmuz ayında yayımlanacak 2010 Dünya Ticaret Raporu’na ilişkin bir tartışma platformu kurulmuş olması. “Doğal Kaynaklarda Ticaret: Küresel Yönetimdeki Fırsatlar ve Zorluklar” isimli rapor yayımlanmadan önce DTÖ delegeleri, sivil toplum örgütleri, uzmanlar, akademisyenler, DTÖ çalışanları ve konuyla ilgilenenler 1000 kelimeyi aşmayan kısa yazılarla görüşlerini http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr10_e.htm adresinde paylaşabilirler. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2864&id=2873