İKV E-Bülteni | 2010 » 27 ŞUBAT-5 MART » AVRUPA KOMİSYONU LİZBON STRATEJİSİ’NİN YERİNİ ALACAK “AVRUPA 2020” STRATEJİSİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde Lizbon Stratejisi’nin yerini alacak olan “Avrupa 2020: akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için bir strateji” başlıklı yeni stratejiyi kabul etti. Komisyon, hükümet ve devlet başkanlarını stratejiyi içselleştirmeye, 25 ve 26 Mart tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantılarında tartışmaya, detaylı hükümleri ve ulusal hedefleri ise Haziran ayında onaylamaya davet etti. Uygulamalardaki tutarlılığı artırmak için Avrupa 2020’ye ilişkin raporlar ve değerlendirmeler İstikrar ve Büyüme Paktı (Stability and Growth Pact – SGP) ile eş zamanlı olarak yürütülecek.

Avrupa 2020’nin üç temel önceliği şu şekilde sıralanabilir:

Temel önceliklere istinaden ortaya konulan beş temel hedef ise şöyle:

Komisyon bu hedeflere ulaşmak için AB ve Üye Devletler tarafından uygulanması gereken yedi temel girişim de ortaya koydu. Bunlar: “Yenilik için Birlik”, “Hareketteki Gençlik”, “Avrupa için Dijital Strateji”, “Düşük Kaynaklı Avrupa”, “Yeşil Büyüme için Sanayi Politikaları”, “Yeni Yetenekler ve İşler için Strateji” ve “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”.

Avrupa 2020 stratejisi, Avrupa’nın sorunlarını çözebilmek için bugün ve yarın yapması gerekenleri ele alıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso konuya ilişkin konuşmasında stratejinin Avrupa’nın en öncelikli ve acil ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandığını, en başta yeni iş sahaları yaratarak insanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Üye Devletler arasında gittikçe artan ekonomik bağın ortak siyasi politikalar yapılmasına olan ihtiyacı daha da belirgin hale getirdiğini vurgulayan Barroso, ekonomik iyileşmenin birincil hedefleri olduğunu sözlerine ekledi. Barroso, AB Konseyi Başkanı Van Rompuy ile yaptıkları çalışmalarda da ortaya koydukları beş temel hedefin iş, eğitim, iklim, enerji ve yoksullukla mücadele olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Lizbon Stratejisi ile Avrupa 2020 arasındaki en temel farkın ne olduğuna ilişkin sorulara ise çeşitlilik diye cevap veren Barroso, her Üye Devlet’in konumuna bağlı olarak özel hedefler ve planlar hazırlanacağını, Komisyon’un her ülkenin amaçlarının kendine ait olduğunu hissedip sahiplenmesini çok önemsediğini belirtti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2881&id=2883