İKV E-Bülteni | 2010 » 27 ŞUBAT-5 MART » AB FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI ALANINDA ALINACAK ÖNLEMLERİ TARTIŞIYOR

1 Mart 2010 tarihinde yapılan Rekabetçilik Konseyi’nin ana gündem maddelerinden biri de fikri mülkiyet haklarının korunmasıydı. Konsey, Avrupa’da büyüme ve istihdamın artırılması amacıyla özellikle KOBİ’lerin desteklenmesi bakımından fikri mülkiyet haklarının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Kültür, çeşitlilik, AR-GE ve yaratıcılık açısından etkili bir role sahip fikri mülkiyetin, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve iç pazarın sağlıklı işleyişi için de önem taşıdığının altı çizildi. Bu kapsamda, sanayinin dinamizmini azaltan sahtecilik ve korsanla mücadelenin daha güçlü bir şekilde yapılması gerektiği ifade edildi.

Konsey, aşağıdaki hususların yerine getirilmesi amacıyla Komisyon’a çağrıda bulundu:

Öte yandan, Gözlemevi, yıllık raporlar hazırlayarak sahtecilik ve korsancılığın boyutları ve özellikleri ile iç pazara etkilerini değerlendirmeye davet edildi. Bu kapsamda, fikri mülkiyet ihlallerinin nedenleri, sonuçları ve etkilerinin analizine yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2881&id=2886