İKV E-Bülteni | 2010 » 15-21 MART » DÜNYA BANKASI DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİ İLE İLGİLİ ENERJİ RAPORU’NU AÇIKLADI

Dünya Bankası tarafından 18 Mart 2009 tarihinde Brüksel’de kamuoyuna duyurulan raporda, önümüzdeki 5–6 yıl içerisinde Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin enerji sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Rapora göre küresel kriz enerji sistemleri üzerindeki baskıyı azalttı ancak raporda bu durumun geçici olduğuna dikkat çekildi. Ekonomik faaliyetlerin artmasıyla birlikte bölgede elektrik tüketiminin yılda yüzde 3,1 oranında artacağının belirtildiği raporda 2030 yılında enerji talebinin 2005 yılına kıyasla yüzde 50 oranında artacağına işaret ediliyor.

Raporda Rus doğalgazı üretiminin mevcut düzeyinin sürdürülebilmesi için yıllık 15 milyar Dolar yatırım yapılması gerektiğine, ancak Rusya’nın 2001–2008 döneminde sadece 4,5 milyar Dolar yatırım yaptığına dikkat çekiliyor. Yatırımların 2008 yılında 8,6 milyar Dolar’a çıkmasına rağmen yeterli olmaması nedeniyle önümüzdeki dönemde ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya’yı içine alan bölgenin tamamının petrol ve doğalgaz ithalatçısı konuma gelebileceği uyarısı yapılıyor.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapora göre yapılması gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapor http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:22497075~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258599,00.html# adresinde yer alıyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2911&id=2925