İKV E-Bülteni | 2014 » 5-11 OCAK » ERASMUS+ PROGRAMI FAALİYETE GEÇTİ

AB’nin eğitim ve gençlik programlarını tek çatı altında toplayan Erasmus+ Programı, 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla faaliyete geçti. Böylece, 2007-2013 mali döneminde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik programları kapsamındaki programlar, Eramus+ Programı çatısı altında birleşmiş oldu. 2014-2020 mali döneminde geçerli olacak Erasmus+ Programı ile eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanında geliştirilecek projelere de katkı sağlanması amaçlanıyor. AB üyesi ülkelere ek olarak, Türkiye, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Makedonya’yı da kapsayan Erasmus+ Programı’nın bütçesi 14,7 milyar avro olarak belirlendi. Konuya ilişkin bir basın duyurusu yayımlayan AB Bakanlığı, Türkiye’nin belirlenen dönemde 1 milyar avroluk bir tutar kullanmasının beklendiğini kaydetti. Erasmus+’nın faaliyete geçmesiyle, Comenius (Okul Eğitimi), Erasmus (Yükseköğretim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim), Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) ve Gençlik programları tek bir isim altında birleşmiş oldu.

AB Bakanlığı tarafından Erasmus+ Programı’nın faaliyete geçmesiyle ilgili yayınlanan basın duyurusunda, söz konusu programlar kapsamında yürütülmekte olan etkinliklerde büyük çaplı değişikliklere gidilmediği, ancak programların yapısında, isimlerinde ve başvuru usullerinde bazı değişikliklerin ve basitleştirmelerin söz konusu olduğu ifade edildi.

AB Bakanlığı tarafından yayınlanan basın duyurusunda da belirtildiği gibi, Erasmus+’dan kamu kuruluşları, okullar, üniversiteler, mesleki kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve işletmeler gibi tüzel kişiliğe sahip olan her türlü kuruluş faydalanabilecek. Gençlere ayrıcalık tanıyan Erasmus+ kapsamında, tüzel kişilik şartı aranmaksızın en az dört gencin bir araya gelerek başvuru yapmasına imkân tanınıyor. Erasmus+ Programı altında “Hareketlilik” ve “Stratejik Ortaklık” olmak üzere iki farklı proje imkânı bulunuyor. “Hareketlilik” projeleri ile Avrupa ülkelerine eğitim, meslek eğitimi, staj, iş başı eğitimi, gönüllü hizmeti yapma imkânı sağlanırken, “Stratejik Ortaklık” projeleri ile okul eğitimi, meslek eğitimi, yüksek öğretim, kişisel gelişim veya kurumsal kapasite gelişimi gibi alanlarda Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamalar ile yenilikçi yöntem, metot, müfredat gibi bir takım çalışmaların Türkiye’ye transfer edilmesi amaçlanıyor.

AB Bakanlığı’nca yayınlanan basın duyurusunda, başvuruların Hareketlilik Projeleri için 17 Mart 2014 tarihine kadar,  Stratejik Ortaklık projeleri için ise 30 Nisan 2014 tarihine kadar Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulabileceği belirtildi.

Spor alanında geliştirilecek projelere de destek sağlayacak olan Erasmus + kapsamında, sporcu gelişimi ve sağlığı, doping ve şike ile mücadele ve uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi gibi konulara destek verilmesi öngörüldü. Kamu kuruluşları, federasyonlar, spor kulüpleri, ligler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları proje başvurusunda bulunabilecek. Buna ek olarak, iş dünyası-üniversite işbirliğini geliştirmeye yönelik projeleri de öncelik alanları arasında kabul eden Erasmus+ Programı kapsamında, “Sektörel Beceri Ortaklıkları” ve “Bilgi Ortaklıkları” adlı destek başlıkları ile gençler arasında girişimciliği artırmayı, ihtiyaç duyulan mesleki becerileri geliştirmeyi ve nitelikli ara elaman yetiştirmeyi hedefleyen projelere de destek sağlanacak.

AB Bakanlığı tarafından yayınlanan basın duyurusunda, AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin mesajına yer verildi. Erasmus+ Programı ile getirilen yenilikleri ve Türkiye’nin AB eğitim ve gençlik programlarına katılımını ele alan Çavuşoğlu, “Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2007-2013 yılları arasında farklı hedef kitlelere yönelik olarak yürütmüş olduğu Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ve Gençlik programları 2014-2020 döneminde tüm Avrupa’da “Erasmus+” adıyla yürütülecek.

Geçtiğimiz dönemde Türkiye bu programlardan yararlanmada büyük bir başarı gösterdi. 10 yıllık dönemde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 630 milyon avro kaynak kullanıldı ve 370 bin vatandaşımız Avrupa ülkelerine eğitim amaçlı gönderildi. Sadece 2013 yılında 70 bin vatandaşımız desteklenen projeler ile Avrupa ülkelerine 5 gün ile 1 yıl arasında değişen sürelerde eğitime ve değişime gitti. 2014 yılı itibariyle bu programlar Erasmus+ adı altında biraz biçim ve içerik değiştirmekle birlikte yine aynı amaçlara ve aynı hedef kitlelere yönelik olarak varlığını sürdürecek. Biz de Erasmus+ programının bütün vatandaşlarımızca tanınmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplumun her kesiminden kişilerin hem bireysel hem mesleki gelişimleri için, nihai olarak da toplumumuzun gelecek dönemlerde daha da güçlenmesi için bu programlar son derece önemli. Tüm vatandaşlarımızı Erasmus+ programının sağladığı fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Erasmus+ Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye Türk Ulusal Ajansı’nın http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1 internet adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2930&id=3071