İKV E-Bülteni | 2010 » 29 MART-4 NİSAN » AB’DE ÖTV’YE İLİŞKİN EMCS ELEKTRONİK SİSTEMİ 1 NİSAN’DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

AB’de ÖTV’ye tabi ürünlerle (alkol, tütün, enerji ürünleri ) ilgili, Elektronik ÖTV Hareketleri ve Kontrolüne İlişkin  (EMCS) Sistemin uygulanmasına 1 Nisan’dan itibaren başlanacak. Söz konusu sistemin uygulanması aşamalar halinde gerçekleşecek. 1 Nisan’da  19 ülkenin şirketleri (Avusturya, Belçika Bulgaristan, Kıbrıs, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, Irlanda, Italya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya, İspanya ve  İsveç) yukarda bahsedilen kategorilerde diğer ülkelere gönderilen ürünler için elektronik ortamda idari dokümanlar düzenleyebilecek. 1 Nisan’dan itibaren AB üyesi bütün ülkelerin işletmeleri diğer bir üye ülkeden aldıkları ürünlere ilişkin ÖTV işlemlerini elektronik ortamda yapabilecekler. Öte yandan, Danimarka, Yunanistan, İtalya ve Polonya bu sisteme gecikmeli olarak katılacaklarını ilan ettiler. Söz konusu kategorilerde Yunanistan’a ihraç edilen ürünlerin sevkiyatı için Mayıs 2010 sonuna kadar yine kağıt ortamında yapılmaya devam edecek. İtalya’ya sevkiyatlarda Haziran 2010, Danimarka ve Polonya’ya ise Ocak 2011’e kadar süre tanındı. EMCS sistemi 2008/118/EC sayılı yönetmelik çerçevesinde işliyor. Ayrıntılı bilgiye şu linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_en.htm

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2947&id=2954