İKV E-Bülteni | 2010 » 19-25 NİSAN » “DİJİTAL BİR AVRUPA” YOLUNDA GRANADA DEKLARASYONU KABUL EDİLDİ

AB Telekomünikasyon Bakanları, Granada şehrinde 18 ve 20 Nisan 2010 tarihlerinde, gayriresmî bir toplantı düzenlendiler. Toplantıda, Avrupa’nın önümüzdeki 15 yılını kapsayan ve dijital alandaki ekonomik politikaların temellerini atan “Granada Deklarasyonu” kabul edildi.

Söz konusu deklarasyonun amacı, tek bir dijital piyasanın oluşturulmasını destekleyerek Avrupa Birliği’nin yeni teknolojiler alanında lider olmasını sağlamaktır. Bir bakıma, kabulü 2010 haziranında öngörülen “AB 2020 Stratejisi” tamamlamaktadır?. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu’nun Bilgi Toplumundan Sorumlu Üyesi  Neelie Kroes, “Dijital bir Avrupa”nın oluşmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin azami potansiyelinden faydalanılması gerektiğini vurguladı. Bilgi ve iletişim teknolojileri hem istihdam hem de sürdürülebilirlik ve sosyal içerme kapsamında katkı sağlayarak “AB 2020 Strateji”sinde belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerin gelişmesi için Avrupa Birliği’nde mevcut bazı sorunların üstesinden gelinmesi gerektiği belirtildi. Bu sorunlar ise şu şekilde sıralandı: yüksek hız internet ağlarında yatırım eksikliği; tek dijital piyasanın olmaması; bilgi ve iletişim teknolojilerin yetersizliği;  yükselen sağlık masrafları, yaşlanan nüfus ve iklim değişikliği gibi toplumsal sorunlara karşı verilen tepkilerin bir bütünlük sergilememesi; internete karşı güvensizliğin yüksek olması, yetersiz araştırma /yenilikçilik; cihaz ve sistemler arasında birlikte işlerliğin eksikliği. Bu bağlamda, Granada Deklarasyonu’nun öngördüğü eylem alanları ise şunları kapsamaktadır: 2013 yılına kadar tüm vatandaşlara geniş bant erişimi temin edilmesi, açık internetin gelişmiş kullanımının korunması, e-iletişim ve online hizmetleri için dijital kullanıcıların haklarına ilişkin bir kanun kabul edilmesi,  tek bir dijital piyasanın oluşturulması, e-devlet hizmetlerinin geliştirilmesi, Avrupa’nın bilgi ve iletişim teknoloji sektörünün güçlendirilmesi, dijital ajandanın uluslararası boyutunun korunması ve ilerlemeleri kaydeden izleme sisteminin oluşturulması.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=2983&id=2994