İKV E-Bülteni | 2010 » 31 MAYIS-6 HAZİRAN » AB MARKA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

AB Konseyi’nin 25 Mayıs 2010 tarihli kararı (2010/C140/07) doğrultusunda Birlik Markası korumasına yönelik uygulamaların geliştirilmesi kararlaştırıldı. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) ile ulusal kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı yapılırken, OHIM bütçesinin daha dengeli ve etkili olmasının sağlanması hedefleniyor.

Hatırlanacağı üzere, 18-19 Eylül 2008 tarihlerinde OHIM İdari Kurulu ile Bütçe Komitesi’nin yaptığı toplantı sonucunda OHIM bütçesinin dengesinin sağlamlaştırılması için bir paket kabul edilmişti. Söz konusu pakette, Birlik markası ücretlerinin düşürülmesi, İşbirliği Fonu oluşturulması ve yenileme ücretlerinin yüze 50’sinin ulusal marka ofislerine dağıtılmasına yer verilmişti. Konsey’in kararında söz konusu öneriler kabul edildi.

Diğer taraftan, Komisyon tarafından AB’de uygulanan marka sisteminin işleyişine ilişkin yürütülmekte olan çalışmanın desteklendiği belirtiliyor ve Komisyon, Birlik markası (207/2009/AT) ve AB ile ulusal makamların uygulamalarının yakınlaştırılması (2008/95/AT) hakkındaki düzenlemeleri gözden geçirmeye davet ediliyor. Bu bağlamda, öncelikli olarak OHIM ile ulusal ofisler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı şekilde, uygulamaya ilişkin konularda OHIM’in etkinliğinin artırılması ve korsancılıkla mücadeleye dâhil edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yenileme ücretlerinin yüzde 50’sinin ulusal mercilere dağıtılması hususunda ise, adil ve eşitlikçi bir mekanizma belirlenmesi ve her üye devlete asgari ödeme yapılmasını gözetecek bir yapı kurulması çağrısı yapılıyor.

Kararın tam metnine ulaşmak için: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:140:0022:0023:EN:PDF

Konuya ilişkin olarak OHIM tarafından hazırlanan çalışmaya ulaşmak için: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/OHIMPublications/ohim_contribution.pdf

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3094&id=3098