İKV E-Bülteni | 2010 » 31 MAYIS-6 HAZİRAN » AB BAKANLAR KONSEYİ YAPISAL FONLARA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN TÜZÜĞÜ KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu ve AB Bakanlar Konseyi’ndeki ilk oturumda üzerinde anlaşmaya varılan, AB Yapısal Fonlarına Erişimi Kolaylaştıran Tüzük, AB Bakanlar Konseyi tarafından 3 Haziran 2010 tarihinde Lüksemburg’da kabul edildi. Çek, Malta, Polonya, Slovakya ve İngiltere Delegasyonları oylamada çekimser kaldı. Yeni tüzük, krizden kötü şekilde etkilenen ülkelere likidite sağlamayı, bazı operasyonel programlar için fon kullanımının teşvikini ve yapısal fonların yönetim kurallarını basitleştirmeyi amaçlıyor.

Konsey’in yayın organının alınan kararlara ilişkin verdiği detaylar ise şu şekilde:

1- Likidite Garantisi: Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan ve Romanya’nın maliye sorunlarını çözmeleri için 775 milyon Avro’ya kadar peşin ödeme yapılacak, ödemenin yüzde 4’ü Avrupa Sosyal Fonu’ndan, yüzde 2’si ise Uyum Fonundan temin edilecek. Toplamda ülkelerin aldığı yardımlar ise şöyle: Estonya 38,7, Letonya 52,8, Litvanya 87,2, Macaristan 318, Romanya 278,4 milyon Avro.

2- Kullanılmayan Fonlara İlişkin Kuralların Basitleştirilmesi: 2007 yılı için verilen yıllık fonların kullanılmayan ilk altı aylık kısmı 2008 – 2013 arasındaki her yılın bütçe ödeneklerine eklenecek. Bu yolla üye ülkelerin 220 milyon Avro’ya kadar olan kayıplarının önlenmesi sağlanacak. Ülkelere göre dağılım ise şu şekilde: İspanya için 125 milyon, İtalya için 56 milyon, bazı ülkeler arasındaki bölgesel işbirliği için 20 milyon, Birleşik Krallık için 9 milyon, Almanya için 6 milyon ve Hollanda için 4 milyon Avro.

3- AB Fon Yönetimini Kolaylaştırmak için Yapısal Fon Kurallarının Basitleştirilmesi.

Konsey’in de açıkladığı üzere, yukarıdaki bu ayrıntılar her şeyden önce temel projelerin tanımlanması için örnek bir eşik oluşturulmasını ve temel bir projenin birden fazla programla fonlar aracılığıyla yeniden finanse edilmesini sağlamaya yönelik hazırlandı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3094&id=3105