İKV E-Bülteni | 2010 » 31 MAYIS-6 HAZİRAN » AB BÖLGELER KOMİTESİ AB 2020 STRATEJİSİ’NİN VAAT EDİLENLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN YETERLİ İMKÂNA SAHİP OLMADIĞINI DİLE GETİRDİ

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR), 10 Mart – 28 Nisan 2010 tarihleri arasında AB 2020 Stratejisi’ne ilişkin eleştirel bir danışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan bölge ve şehir yetkililerinin büyük bir çoğunluğu AB 2020 Projesi’nin vaat ettiklerinin çoğunun gerçekleştirebilmesi için yeterli imkanlara sahip olmadığını belirtti.

Toplantıda 21 üye ülkenin 90 kadar yerel ve bölgesel yetkilisi stratejinin eylem planına ve uygulamalarına ilişkin şüphelerini ortaya koydu. Toplantıda ayrıca, hükümetlerin her kademesi tarafından iyi koordine edilmiş kararların alınması için yeterli zamanın olmaması ve diğer paydaşların stratejinin etkin kullanımına ilişkin bir planlarının olmaması eleştirildi. Bu eksiklikler, CoR Başkan Yardımcısı Ramón Luis Valcárcel Siso tarafından 17 – 18 Haziran tarihlerindeki Konsey zirvesinden önce, başta Avrupa Konseyi Başkanı Herman van Rompuy olmak üzere Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’ya, Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek’e ve diğer üye ülke liderlerine iletilen mektupta belirtildi. Valcárcel Siso ayrıca, Konsey’in üye ülkelere, bölgelerinin ve şehirlerinin AB hedeflerine ve öncü girişimlerine katılmaları adına sahip oldukları kurumsal araçları Ulusal Reform Programları’na uygun bir şekilde harekete geçirmek için, çağrıda bulunmasını talep etti.

Valcárcel Siso bölgelerin ve şehirlerin ancak şu gereklilikler yerine getirilirse AB 2020 Stratejisi’nin başarılı olabileceğine inandığını belirtti. 1- Stratejinin amaçları, göstergeleri ve hedefleri bölgeler arasında var olan sosyoekonomik farklılıklara uygun bir şekilde belirlenmeli; 2- Büyüme ve yerel kaynakların seferber edilmesi için yeni bir gösterge belirlenmeli ve kişi başına gelir, sürdürülebilirlik ve hayat kalitesi gibi kavramları belirleyen daha geniş değerlerle tamamlanmalı; 3- Var olan parçalanmayla baş etmek için öncü girişimler, bazı öncelikli alanlarda, var olan AB fon araçlarına odaklı bir şekilde kullanılmalı; 4- Aşırı bürokrasiyi engellemek öncelik ilan edilmeli; 5- AB, ulusal, bölgesel ve yerel politikalar, sinerjinin artması için koordine bir şekilde uygulanmalı; 6- Tüm bunlar da ancak tüm AB sınırları için güçlendirilmiş bir uyum politikası ile mümkün olabilir.

Şehir ve Bölgelerin danışma toplantısının sonuçları, 20 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu’nun “uyum politikasının Lizbon hedeflerinin ve 2020 Stratejisi’nin başarılmasına katkısı” üzerine hazırlamış olduğu sonuç belgesine de yansıdı. Bu belge, Bölgeler Komitesi’nin önerdiği, 2020 Stratejisi’nin uygulanmasında şehirlerin ve bölgelerin örneklerinin göz önünde bulundurulması gerekliliğini vurguluyor. Avrupa Parlamentosu, sonuç belgesinde demografik ve iklimsel değişikler, sosyal uyum, sürdürülebilir gelişme yatırımları, enerji transferi, su kullanımı yönetimi ve sağlık konularında AB 2020 önceliklerini yerine getirme hususunda Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin ‘‘Şehirler ve Bölgeler Toplantısı’’nı temel alan çağrılarını desteklediğini belirtti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3094&id=3112