İKV E-Bülteni | 2010 » 31 MAYIS-6 HAZİRAN » AB KONSEYİ, GÜNEY KORE’YE KAYITLI SİLİKON İTHALATINA ANTİ-DAMPİNG VERGİSİ UYGULANMASINA KARAR VERDİ

AB Konseyi’nin onaylamış olduğu 467/2010 no’lu tüzüğe göre,  Çin Halk Cumhuriyeti’nden silikon ithalatına uygulanan anti-damping vergisinin Güney Kore’ye kayıtlı silikonların ithalatına da uygulanması kararı verildi. Bu karar kapsamında, söz konusu ürünlerinin menşelerinin belirtilip belirtilmemesi önem teşkil etmiyor.  Bu kapsamda,  şirketlere karşı uygulanan anti-damping oranları yüzde 16,3 ve yüzde 19 arasında değişiyor.

Bu karara ilişkin daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/may/tradoc_146203.def.en.L131-2010.pdf

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3094&id=3113