İKV E-Bülteni | 2010 » 14-20 HAZİRAN » AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ İZLANDA İLE MÜZAKERELERİN BAŞLAMASINA YEŞİL IŞIK YAKTI

Avrupa Birliği Konseyi 17 Haziran 2010 tarihinde İzlanda ile katılım müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Bilindiği üzere 14 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen Genel İşler Konseyi toplantısında üye ülkelerin dışişleri bakanları İzlanda ile katılım müzakerelerinin başlaması hususunda anlaşmışlardı. Müzakerelerin fiilen başlaması için müzakere çerçeve belgesinin Konsey tarafından kabul edilmesi gerekiyor.  Icesave  iflasındaki  kayıplarının  karşılanmasını bekleyen İngiltere ve Hollanda’nın isteği üzerine Avrupa Birliği Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde İzlanda’nın finansal hizmetler de dâhil tüm müktesebatı üstlenmesi gerektiğini vurgulandı. Bu talebin müzakere çerçeve belgesinde de tekrar edilmesi bekleniyor. 

Hatırlanacağı üzere İzlanda 23 Temmuz 2009 tarihinde AB üyeliği başvurusunda bulunmuş, İzlanda’nın üyelik başvurusuyla ilgili Komisyon görüşü ise 24 Şubat 2010’da açıklanmıştı. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3132&id=3136