İKV E-Bülteni | 2010 » 14-20 HAZİRAN » AB GENEL İŞLER VE DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ 14 HAZİRAN 2010’DA TOPLANDI

İspanya Dönem Başkanlığı’nın son Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısı 14 Haziran’da gerçekleştirildi.Konsey’de Avrupa Yurttaş Girişimi taslak tüzüğüne ilişkin anlaşmaya varıldı ve tüzüğün Parlamento ile görüşülmesi talebinde bulunuldu. Bilindiği üzere, Lizbon Antlaşması’nın getirdiği önemli yeniliklerden biri olan Avrupa Vatandaşları Girişimi, Avrupa Birliği’nde katılımcı demokrasinin boyutlarını genişletiyor ve AB yurttaşlarının etkinliğini artırıyor. Taslak tüzük, yurttaş girişiminin uygulanmasına ilişkin kuralları belirliyor. AB Antlaşmalarının yetki alanı sınırlarında kalan bir girişimin ortaya konulabilmesi için en az üç ülkede 100.000 imza toplanması gerekiyor. Girişim kabul edilebilir bulunduktan sonra bunun başlatılabilmesi için toplam ülke sayısının üçte biri kadar ülkeden en az 1 milyon imza toplanması gerekiyor.

Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde aynı zamanda AB’de ekonomik ve sosyal uyum, AB’nin merkezden uzak bölgeleri, kriz koordinasyonu, denizcilik politikası gibi konular da görüşüldü.

Konsey’de aynı zamanda 17 Haziran’daki AB Zirvesi’nin gündemi de belirlendi. Gündemdeki konular istihdam ve büyüme, 2020 Stratejisi’nin kabulü, G20 Toronto Zirvesi hazırlıkları, kalkınma politikası, Birleşmiş Milletler milenyum kalkınma politikaları, iklim değişikliği olarak belirlendi.

Ayrıca Konsey, Avrupa Dış Eylem Servisi’nin (European External Action Service -EEAS) kurulmasına ilişkin taslak kararın Avrupa Parlamentosu’nda görüşülmesinde kaydedilen ilerlemeyi de değerlendirdi. Konsey, AB’nin 2007-2013 dönemi ekonomik ve sosyal uyum politikasına ilişkin Komisyon tarafından hazırlanan raporu kaydettikten sonra uyum politikası dâhil olmak üzere bütün politikaların 2020 Stratejisi’ni desteklemesi gerektiğine işaret etti.

14 Haziran 2010 Pazartesi günü Lüksemburg’da toplanan AB Dışişleri Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun 2010 yılı uyum politikası programlarının uygulanmasına ilişkin hazırlamış olduğu stratejik raporun kararlarını kabul etti.

Rapor kararlarına göre Konsey, (1) üye ülkeleri, demiryolları, enerji, çevre, dijital ekonomi, toplumsal katılım, yönetişim ve kapasite geliştirme alanlarındaki projelerin seçim aşamalarında ilerlemeye teşvik ediyor; (2) Komisyon’u, daha iyi bir koordinasyon sağlanması, uyum politikasının sadeleştirilmesi, programlamanın, yönetim ve denetleme sürecinin rasyonalizasyonu, yerinde hizmet ve ölçülülük ilkesine uyarak aşırı bürokrasinin azaltılması ve AB bütçesinin daha hızlı ve etkin kullanımı için tüm seçenekleri araştırmaya teşvik ediyor.

Bundan sonra Avrupa Komisyonu, yılın önümüzdeki döneminde uyum politikasının AB 2020 Stratejisi’ne nasıl katkı sağlayacağına ve Komisyon’un beşinci uyum raporuna ilişkin  özel tavsiyelerine ilişkin bir tebliğ yayımlayacak. Uyum politikasının uygulanmasına ilişkin stratejik raporların ikinci kısımlarının 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin yayımlanması bekleniyor. Konsey, Komisyon’dan, uyum politikasının geleceğine ve en erken 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak olan yeni programlara ilişkin yeni bir mevzuat hazırlamasını beklediğini de açıkladı.

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde 14 Haziran Pazartesi günü, Hollanda, Sırbistan ile yapılan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın onaylama süreci üzerindeki vetosunu kaldırdığını açıkladı. Anlaşma şu anda 27 üye ülkenin ulusal parlamentoları tarafından onaylanmayı bekliyor.

Sırbistan’ın AB ile ilişkileri resmen 1999’da, Batı Balkanlar için İstikrar ve Ortaklık Süreci’ne  katılımıyla başladı. 2000’de Feira Avrupa Konseyi, Sırbistan’ın da dâhil olduğu Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik arzularını pekiştirerek bu ülkelerin “potansiyel aday ülke” olarak adlandırılmaları önerisinde bulundu.

Sırbistan’ın İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, sözü edilen İstikrar ve Ortaklık Süreci’nin önemli bir parçası. Ancak, “önce Sırp savaş suçluları Ratko Mladic ve Goran Hadzic’in yakalanması gerekir” düşüncesiyle hareket eden Hollanda, planın uygulanmasını bugüne kadar defalarca engellemiş ya da ertelemişti. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3132&id=3137