İKV E-Bülteni | 2010 » 14-20 HAZİRAN » AB ÇEVRE KONSEYİ TOPLANDI

11 Haziran’da Lüksemburg’da bir araya gelen AB üye devletleri çevre bakanları, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında AB emisyon azaltım hedefinin artırılması konusunu görüştüler. Hatırlanacağı gibi AB’nin mevcut hedefi 2020 yılına kadar, 1995 rakamları üzerinden yüzde 20 sera gazı emisyonu azaltımını öngörüyor. Ancak, AB yüzde 20 hedefini belirlerken, diğer küresel aktörlerin de benzer hedefler    koymaları    halinde   kendi   hedefini   yüzde 30’a çıkaracağı taahhüdünde bulunmuştu. 2009 yılı Aralık ayında Kopenhag’da gerçekleştirilen uluslararası iklim müzakerelerinin bağlayıcı bir uluslararası anlaşma oluşturmakta başarısız olmasını takiben AB yüzde 30 hedefini, kendi içindeki farklı görüşlere rağmen askıya almıştı.

26 Mayıs tarihinde yayımlanan bir Komisyon raporu ise mevcut küresel kriz ortamında yüzde 30 hedefini yakalamanın beklenenden daha az maliyetli olacağını savunuyor. Buna göre sanayideki kapasite kullanımındaki düşüş zaten emisyonlarda belli bir düşüşü yaratmış durumda. Ayrıca ek azaltım yükümlülüklerinden doğabilecek “karbon kaçışı” (sanayilerin daha az denetlenen ülkelere delokalizasyonu) kaynaklı iş kaybının da yeşil ekonomiye geçiş ile dengelenebileceğini savunan rapor AB üye devletleri arasında ciddi tartışma yarattı. Fransa, İspanya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinin tümü Komisyon raporunu ilke olarak desteklerken başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok AB üyesi, AB dışındaki ülkeler benzer adımlar atmadan tek taraflı hedef koymak konusunda çekince belirtiyorlar. Öte yandan, İtalya ve Doğu Avrupa ülkeleri ise emisyon azaltım hedefinin artırılmasına tamamen karşı çıkıyor. Bu bağlamda üye devlet çevre bakanları kendi aralarında anlaşamadı ve Komisyon raporunun “daha fazla tartışma gerektirdiği” ifade edilerek emisyon azaltım hedefi konusundaki karar Ekim ayına ertelendi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3132&id=3138