İKV E-Bülteni | 2010 » 21-27 HAZİRAN » EUROBAROMETRE, “BİLİM VE TEKNOLOJİ” İLE İLGİLİ BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 21 Haziran tarihinde, “Bilim ve Teknoloji” başlıklı yeni Eurobarometre raporunu yayımladı. 32 ülkede yürütülen anket; Avrupa vatandaşlarının bilim ve teknolojiye karşı genel tutumunu değerlendirmeyi amaçlıyordu. Bu rapora göre:

AB-27 vatandaşlarının yüzde 79’unun bilim ve teknolojide kaydedilen gelişmelere karşı ilgili oldukları ortaya çıktı. Bu oranın en yüksek olduğu ülke yüzde 92 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olurken en düşük oran yüzde 58 ile Bulgaristan ve Romanya’da kaydedildi. Türkiye’de ise bu oran yüzde 51.

AB-27 vatandaşlarının yüzde 75’i bilim ve teknoloji sayesinde önümüzdeki nesillere daha çok imkân sağlanacağını düşünüyor. (En yüksek oranlar İsveç (yüzde 89), Danimarka (yüzde 88) ve Estonya’da (yüzde 87); en düşük oranlar ise Slovenya (yüzde 61) ve Lüksemburg’da (yüzde 62)).

AB-27 vatandaşlarının yüzde 57’si, bilim adamlarının teknoloji ve bilimde gerçekleşen gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için çok çaba sarf etmediklerini, yüzde 66’sı kendi hükümetlerinin gençlerin bilime ilgisini artırmak için onları yeterince teşvik etmediğini düşünüyor.

AB-27 vatandaşlarının yüzde  75’i ise kendi hükümetlerinin kadının bilimsel meslekteki payının artırılması için gerekli önlemleri almadığı kanaatinde.

AB-27 vatandaşlarının yüzde 40’ı,  Avrupa Birliği araştırmalarının öncelikli alanlarının  sağlık, yüzde 21’i enerji ve yüzde 18’i de çevre olması gerektiğini savunuyor.

AB-27 vatandaşlarının yüzde 72’si AB hükümetlerin ortak araştırma programında işbirliği içinde çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyor. (Bu maddede en yüksek oran Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (yüzde 89), en düşük oran  Finlandiya’da (yüzde 55)). Türkiye için ise bu oran yüzde 47. Ayrıca, AB-27 vatandaşlarının yüzde 74’ü Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sınır ötesi ortak araştırmaların gittikçe daha da önem kazanacağına inanıyor.

AB-27 vatandaşlarının yüzde 59’u araştırmacıların kariyerleri süresince başka bir üye ülkeye gitmelerinin önem taşıdığını düşünüyor. Bu maddede en yüksek oran Yunanistan (yüzde 77) ve İspanya’da (yüzde 74), en düşük oran Hollanda’da (yüzde 41) kaydedilirken Türkiye’de ise bu oran yüzde 40.

AB-27 vatandaşlarının yüzde 70’inin, AB araştırmacılarının, ABD gibi diğer gelişmiş ülkelerdeki, yüzde 61’i Çin ve Hindistan gibi gelişen ülkelerdeki ve yüzde 64’ü ise az gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacılar ile işbirliğini artırmaktan yana oldukları görünmekte. Bu girişimleri en çok destekleyen ülke ise İsveç.

AB-27 vatandaşlarının yüzde 69’u akademik araştırmacılar ile sanayi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Avrupa Komisyonu’nun Araştırma, Bilim ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi  Marie Geoghegan-Quinn, “AB 2020 Stratejisi”nin başaralı olması için AB vatandaşlarının bilime desteğinin, hükümete ve sanayiye yatırım gerçekleştirilmesi konusunda baskı yapmalarının büyük önem teşkil ettiğini vurguladı.

Eurobarometre raporunun tüm metnine http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_340_en.pdf, Türkiye’ye ilişkin verilere de http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_340_fact_tr_en.pdf web sayfalarından ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3148&id=3162