İKV E-Bülteni | 2010 » 28 HAZİRAN-4 TEMMUZ » “AÇIK SAĞLIK FORUMU” BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Tüketiciden Sorumlu Üyesi John Dalli tarafından 29 Haziran 2010 tarihinde Brüksel’de açılışı yapılan “AB Açık Sağlık Forumu”nun teması “Sağlık için hep beraber: AB 2020 için bir Strateji’’ (Together for Health – a strategy for EU 2020) oldu. Forum, 29 ve 30 Haziran günleri boyunca devam etti.

Bu iki günlük konferans, AB politika belirleyicileri ve sağlık konusundaki yayıncılar arasında geçen tartışmalar vasıtasıyla sağlıkla ilgili tüm politika alanlarındaki profili genişletmeyi amaçladı. Bu kapsamda hazırlanan “Tüm Politikalarda Sağlık’’ adlı video sunumu konferansın açılışında gösterildi. Bu sunuma aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/multimedia/videos/index_en.htm

Forum boyunca, “sağlık hangi noktada “Kapsamlı Büyüme’’ ve “Sürdürülebilir Büyüme’’  kavramları ile uymaktadır; Avrupa’nın yaşlanma mücadelesiyle nasıl bir noktada birleşebiliriz; sağlık hususundaki sorumlu girişimleri nasıl teşvik edebiliriz; önlenebilir hastalıklardan nasıl kaçınabiliriz gibi sorular altı yüz kadar katılımcı ile tartışıldı.

AB Açık Sağlık Forumu, AB Sağlık Politikaları uygulamalarında ortaklardan alınacak geri bildirimleri ve etkileşimleri destekleyen ve yeni politika girişimlerine duyulan ihtiyaçları teşhis etmek için oluşturulan bir Komisyon mekanizması olarak düzenlendi. Forum ayrıca AB, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki sağlık politikaları uygulamalarındaki en iyi deneyimlerin paylaşılması için de yeni imkânlar sundu.

Forumun web sitesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/open_forum/2010/index_en.htm#fullwidth

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3163&id=3175