İKV E-Bülteni | 2010 » 18-24 EKİM » İSTANBUL, AVRUPA YATIRIM BANKASI FORUMU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) Avrupa Birliği’ne üye ülkeler dışında düzenlediği ilk forum olan İstanbul’daki toplantı 21 – 22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Forum dâhilinde Mütevelli Heyeti Toplantısı, Bölgesel Forum ve Sivil Toplum Toplantısı yapıldı.

21 Ekim’de gerçekleştirilen Mütevelli Heyeti toplantısı, heyet üyelerine, AYB finansmanının katkı sağladığı İstanbul’da, Boğaziçi tüplü geçiş ve deprem riskinin azaltılması projelerini yerinde inceleme fırsatı sundu. 21 Ekim’deki diğer toplantı olan Sivil Toplum Toplantısı’nda, AYB şeffaflık politikası çerçevesinde finansman sağlanan projelerin sivil toplum kuruluşları tarafından denetlenmesi ve bulguların AYB’ye geri bildirimle ulaştırılması için bir strateji oluşturulduğu belirtildi.

Toplantıda, TEB-BNP Parisbas YK Başkanı ve İKV Yürütme Kurulu Üyesi Yavuz Canevi de sivil toplum kuruluşları ve Türkiye üzerine bir sunum yaptı. Türkiye’de sivil toplum faaliyetlerinin tarihsel gelişiminden bahseden Canevi, çok eskilere dayanan sivil toplum geleneğinin Osmanlı döneminde devam edip cumhuriyet döneminde de geliştiğini ifade etti. Günümüzde de Dernekler Kanunu çerçevesinde 200.000’i aşkın dernek ve sivil toplum kuruluşu bulunduğunu kaydeden Canevi, sivil toplum kuruluşları platformu oluşturulduğunu belirtti. Sivil toplum kuruluşlarına bir örnek olarak İktisadi Kalkınma Vakfı’nı gösteren Canevi, İKV’nin Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye’nin AB üyeliği konusunda çalışan, özel misyona sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı ve yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kendisinin de Yürütme Kurulu üyesi olduğu İKV’nin, Türkiye’nin AB üyeliği için gerçekleştirdiği çalışmalarda heyecanını hiçbir zaman yitirmediğini ve bu heyecanı sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.  Bir ülkede demokrasinin olması için insanların aktif olarak sivil toplum faaliyetlerine katılması gerektiğini de belirtti. Bu kuruluşların toplumun sosyal sermayesine katkı sağladıklarını da vurguladı.

22 Ekim’de gerçekleştirilen AYB Bölgesel Forumu ise “Türkiye için Akılcı Büyüme” başlığı altında toplandı. Forum, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve akademisyenler arasında Türkiye’de “akılcı büyüme” üzerine görüş alışverişinin yapıldığı bir platform oldu. AYB Başkanı Philippe de Fontaine Vive tarafından başkanlık edilen Forum, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in açılış konuşması ile başladı. Forumda yapılan konuşmalarda Türkiye ekonomisinin dinamizmi ve yüksek büyüme potansiyeli vurgulanırken, Türkiye’nin büyük bir pazar olmaya doğru evrildiği de belirtildi. 2007 Nobel Ödülü sahibi Mohan Munasinghe’nin de bir konuşma yaptığı Forum, AYB Başkan Yardımcısı Mathias Kollatz-Ahnen tarafından yapılan kapanış konuşması ile sona erdi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3317&id=3324