İKV E-Bülteni | 2010 » 6-12 ARALIK » AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI YAPILDI

Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi (ECOFIN) 7 Aralık’ta toplandı. Toplantının ana gündemini ekonomi yönetimi, İrlanda’ya yapılacak yardım, finans piyasalarına ilişkin önlemler oluşturdu. Görüşülen diğer konular arasında, sosyal güvenlik sistemindeki değişikliklerin İstikrar ve Büyüme Paktı’na etkisi, bankalara uygulanacak vergiler yer aldı.

Ekonomi yönetimi konusunda geçtiğimiz ay Ekonomi ve Maliye Bakanları toplantısında ortaya koyulan ve kabul edilen üye ülkelerde bütçe disiplininin güçlendirilmesine ilişkin direktiflerin ve kriz önlemleri çerçevesinin oluşturulmasına ilişkin rapor kapsamımda ilgili mevzuatın 2011 ortasına kadar kabul edilmesi, bütçe disiplininin sağlanması amacıyla Antlaşmada sınırlı düzeyde değişiklik yapılması konusunun 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nde kararlaştırılacağı açıklandı. 

İrlanda'ya yapılacak mali yardımın koşullarının da kesinleştiği ECOFIN toplantısında ülkenin, GSYİH’ya oranı yüzde 30'u bulan bütçe açığını AB İstikrar ve Büyüme Paktı uyarınca şart koşulan yüzde 3'ün altına çekmesi için 2015'e kadar süre tanındı. Borç krizine önlem olarak geçtiğimiz Mayıs ayında alınan kararla kurulan kurtarma fonunun (EFSF) kaynaklarında artışa gidilmesine gerek olmadığına karar verilirken, İrlanda’ya 85 milyar Avro tutarında mali destek sağlanması kararlaştırıldı. Mali desteğin 17,5 milyar Avro’su İrlanda tarafından, 45 milyar Avro’su ise Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması ve İngiltere, İsveç ve Danimarka tarafından iki taraflı kredi şeklinde, 22,5 milyar Avro ise IMF’den sağlanacak.

Söz konusu yardımın 10 milyar Avro’su acilen İrlanda bankalarına yedek akçe olarak, 50 milyar Avro ise İrlanda Hükümetinin iki yıllık bütçe gereksinimlerini karşılamak amacıyla verilecek. Yardım paketi İrlanda bankacılık sisteminin yeniden yapılanması, büyümenin teşvik edilmesi ve kamu açığının 2015’e kadar eşik seviyenin altına çekilmesi hedefleri çerçevesinde veriliyor. 

AB Maliye Bakanları Konseyi’nde ayrıca vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik, vergilendirme ve vergi yönetiminde alınması planlanan önlemler çerçevesinde üye ülkeler arasında idari işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin bir direktif tasarısı kabul edildi. Söz konusu direktifle, vergi mükelleflerinin daha fazla mobil hale gelmeleri ve üye ülkeler arası vergi işlemlerinin hacminin artması dolayısıyla, özellikle vergilerin üye ülkelerarası işbirliğiyle ödenmesinin sağlanması ve aşamalı olarak otomatik bir vergi bilgi paylaşım sisteminin kurulması amaçlanıyor. 

Katma Değer Vergisi alanında ise minimum KDV oranının 2015’e kadar %15 seviyesinde kalmasına ilişkin bir direktif kabul edildi.  

Maliye Bakanları toplantısında, Aralık ayında yapılacak Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi hazırlık çalışmaları kapsamında bankacılık sisteminde alınması planlanan vergiler üzerine bir rapor kabul edildi. Ayrıca, finans sektöründe kriz yönetimi, iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerin finansmanı, sağlık ve zarar verici vergi rekabeti konularında sonuçlar kabul edildi. 

Sosyal güvenlik alanında, emeklilik sistemlerinin uzun vadede ülke bütçelerine getirdiği yüklerin hafifletmesi amacıyla bazı üye ülkelerin kamu ve özel sektörün devrede olduğu çok ayaklı sistemler kurma çalışmalarının ülke bütçelerine kısa vadede ek yükler getirmesi ve bunun İstikrar ve Büyüme Paktına etkisi konusunda Konsey toplantısında bir sonuca varılamadı. Bu konuda hazırlanacak bir raporun 16-17 Aralık Konsey Zirve toplantısında karara bağlanması kararlaştırıldı.   

Birçok üye ülkenin yeni finansal krizlere karşı önlem olarak bankacılık sisteminde vergi uygulanmasının üye ülkeler arası rekabeti bozucu etki yaratmaması ve çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla, AB genelinde bu tür vergilerin uygulanmasının koordine edilmesi amacıyla bir rapor hazırlandı ve Konsey toplantısına sunuldu. Bankalara uygulanan vergi sistemlerini araştıran ve önerilerde bulunan söz konusu rapor Zirve toplantısında da görüşülecek.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3385&id=3392