İKV E-Bülteni | 2010 » 13-25 ARALIK » AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB’ye üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanları, 16–17 Aralık 2010 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB Konseyi Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesini mali yardım fonu ve Lizbon Antlaşması’nda yapılacak olan değişiklik oluşturdu. Bunun yanında, zirveye Karadağ’a verilen resmi adaylık statüsü damgasını vurdu.

Mali yardım fonuna ilişkin alınan kararlar nedeniyle zirvenin başarılı olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda, zirvenin ilk günkü oturumunda, Lizbon Antlaşması’ndaki bazı maddelerin değiştirilmesi suretiyle borçları nedeniyle mali kriz yaşayan üye ülkeler için kurtarma mekanizmasının 2013 sonrası için daimi olarak kurulmasına uzlaşı ile karar verildi. Ancak, bu sürekli destek mekanizması her ne kadar 2013 yılından itibaren tam olarak işlerlik kazanacaksa da kriz ile mücadele etmeye çalışan AB’nin geleceği ve bütünlüğü açısından alınan bu karar olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Zirvenin ikinci günündeki gündem maddesi ise dış ilişkilerdi. Konsey, bu bağlamda Türkiye üzerine, çok fazla tartışma yaşamadan, Zirve öncesinde AB Dışişleri Bakanları tarafından Türkiye üzerine hazırlanan metni onayladı. Her ne kadar Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle bazı AB ülkeleri Türkiye’nin dondurulan başlıkların yanında ek olarak da cezalandırılması gerektiği fikrini taşısalar da sonuç olarak Konsey bu tepkiler yönünde bir tutum sergilemedi. Konsey’in bu tutumunun Türkiye’de genel seçimler yapılana kadar sürmesi bekleniyor. 

Son olarak, zirvede Karadağ’ın resmen bir AB’ye aday ülke olmasına karar verildi. Böylece Karadağ ile birlikte bugün AB’ye aday olan ülkelerin sayısı beşe yükselmiş oldu. AB liderlerinin Karadağ’ı aday ülke ilan etmeleri yaşanan ekonomik zorluklara rağmen AB’nin genişleme perspektifine devam ettiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bunun yanında, Hırvatistan da, geçici olarak üç başlığın daha kapatılması kararı ile tam üyeliğe bir hayli yaklaştı. Bunun yanında, her dönem başkanlığı süresince en az bir fasıl açmayı hedefleyen Türkiye, Belçika Dönem Başkanlığı süresince açılması beklenen rekabet faslını açamadı. Böylelikle, Türkiye AB üyelik müzakerelerinde 2010 yılında sadece bir başlık (İspanya Dönem Başkanlığı’nda Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlığı) açabilmiş oldu.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3398&id=3400