İKV E-Bülteni | 2014 » 12-18 OCAK » İKV’DEN YENİ YAYINLAR

İKV Uzman Yardımcısı İlge Kıvılcım tarafından hazırlanan ve küresel iklim değişikliği müzakere süreci çerçevesinde, AB’nin ve AB’ye üyelik müzakereleri süren Türkiye’nin iklim politikasının kaleme alındığı “2020’ye Doğru Kyoto-Tipi İklim Değişikliği Müzakereleri-AB’nin Yeterliliği ve Türkiye’nin Konumu” (İKV Yayın No: 268) başlıklı yayınımız Aralık 2013 tarihinde yayımlandı.

Giderek artan bilimsel verilerle, iklim değişikliği ile ilgili araştırmaların, son otuz yıldır siyasi ve ekonomik politikaların önemli bir kısmını etkilediğini görüyoruz. 27 Eylül 2013 tarihinde yayımlanan IPCC Raporlarının Beşincisi (Working Group I contribution to the Fifth of IPCC Assessment Report (AR5-http://www.ipcc.ch/index), iklim değişikliğinin yüzde 95 oranında insan faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını bir kez daha vurguluyor.

2009 tarihli BM 15’inci Taraflar Konferansı-COP 15, müzakereleri etkileyecek önemli gelişmelere tanıklık etmiş ve aslında Kyoto Protokolü sonrası için müzakereleri süren yeni ve bağlayıcı bir iklim değişikliği anlaşmasına yönelik beklentileri karşılayamamıştır. Bir taraftan, bu süreçte anlaşma taslağının kabul edilmesinin bir sonraki konferansa ertelenmesi bir yana, diğer taraftan AB’ye getirilen eleştirilerin artmasıyla müzakerelerdeki “güven ortamı” bozulmuştur. AB’nin küresel iklim politikalarındaki lider konumu; özellikle üye ülkeler düzeyindeki farklılaşan pozisyonlar, Birlik içi yapısal prosedürler ve uluslararası müzakere ortamından kaynaklanan baskılar nedeniyle, tam olarak AB tarafından lanse edilememiştir. Buna rağmen, AB’nin bir sonraki Konferans’ta (COP 16), daha temkinli ve sonuca yönelik bir pozisyon belirlediğini görüyoruz.

BM nezdindeki müzakereler, anlaşma metnine yönelik olarak 2015 yılına kadar devam edecek. Hatta bu konuda BM’nin takvimi açıklandı: Doha’da (COP 18), 2020 yılına kadar uzatılan Kyoto Protokolü kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik çalışmalar devam edecek. Taraflardan, 2014 yılı sonuna kadar taslak metin için görüş alınmasının ardından, Mayıs 2015 yılında anlaşma taslağının önemli hatlarının çıkarılması öngörülüyor. Dolayısıyla 2015 yılından önce; “anlaşma taslağı” ve ülkelerin kırmızı hatlarla çizdiği öncelikleri paralelinde, özellikle gelişmekte olan ve fakir ülkelerin iklim değişikliğinden kaynaklanan “kayıp ve zararlarının karşılanmasının temini” öncelikli konu başlıkları olması bekleniyor (Finans başlığı).

Öte yandan AB’nin, Kyoto Protokolü’nün ikinci yükümlülük dönemi için sera gazı azaltımına devam edileceğini açıklamasına karşın,  önümüzdeki dönemde yukarıda sayılan sebeplerden ötürü yapılan tüm eleştiriler, AB için de tekrarlanabilir.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin Akdeniz Bölgesi’ndeki ülkelere ait bilimsel bulguları Türkiye için de geçerli olup, konunun ciddiyetini ortaya koyan niteliktedir. Dolayısıyla, ilk etapta Türkiye’nin önceliği enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları geliştirmek ve 2020 yılına yönelik sayısallaştırılmış sera gazı emisyon azaltım hedefini belirlemek olmalıdır ki bu durum, Türkiye’nin iklim değişikliği krizinde uluslararası müzakerelerde ve yeni anlaşma metninin hazırlanmasında aktif konuma geçmesini de hızlandıracaktır.

Bu çerçevede, “2020’ye Doğru Kyoto-Tipi İklim Değişikliği Müzakereleri-AB’nin Yeterliliği ve Türkiye’nin Konumu” (İKV Yayın No: 268) başlıklı yeni yayınımız ile, “iklim değişikliğinden ne anlıyoruz?” sorusu üzerinden hem AB’nin COP Toplantıları, hem de Türkiye perspektifinden iklim değişikliği politikaları ele alınmaktadır.

“2020’YE DOĞRU: KYOTO-TİPİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ – AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YETERLİLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN KONUMU”

Yazar: İlge Kıvılcım, İKV Uzman Yardımcısı

İKV Yayın No: 268

Sayfa: 92

ISBN: 978-605-5984-61-8

İKV FAALİYET RAPORU - HAZİRAN 2011-OCAK 2014

İKV 1965 yılından bugüne Türkiye’nin AB ile ilişkilerini yakından takip eden, araştıran ve Türkiye’nin AB ile yakınlaşmasını, karşılıklı fayda zemininde bütünleşmesini ve nihai üyeliğini destekleyen bir kurumdur. Sivil ve bağımsız bir ihtisas kurumu olarak, Avrupa ve Türkiye-AB konularında uzmanlaşmış bir araştırmacı kadrosuna sahiptir.

Ankara Anlaşması’nın imzalanmasının 50’nci yıl dönümünü geride bıraktığımız 2013 yılında, 48’inci yılını kutlayan İktisadi Kalkınma Vakfı, kurulduğu günden bu yana Avrupa politikaları, dünya ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri gibi farklı konularda seminerler, konferanslar ve çalıştaylar organize etmiş, projeler yürütmüş ve çok sayıda yayın ve araştırma ile kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuştur.

İKV ayrıca, iş dünyasının AB süreci ile ilgili görüşlerinin oluşmasına katkıda bulunmuş, Türk iş dünyasının önceliklerini kamu kurumları ve AB nezdinde temsil ederek koordinasyon ve iletişim faaliyetlerini şekillendirmiştir. Brüksel temsilciliği aracılığı ile AB kurumları ve karar alıcılar ile de temasta olan İKV, Türkiye sivil toplumunun sesini AB nezdinde duyurarak, karşılıklı sorunlar, çözümler ve olası kazanımlara dikkat çekecek şekilde faaliyetlerini yönlendirmiştir. Bu anlamda İktisadi Kalkınma Vakfı hem Türkiye’nin AB sürecindeki politikalarının şekillenmesi, hem de AB’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımlarının ortaya çıkmasında Türk özel sektörü ve sivil toplumunun önde gelen bir araştırma ve ihtisas kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 51’nci İKV Olağan Genel Kurulu vesilesiyle, Haziran 2011 – Ocak 2014’ü kapsayan dönemde, İKV Yönetim Kurulu öncülüğünde yürütülen faaliyetler, hazırlanan yayınlar, oluşturulan projeler ve diğer etkinliklere ilişkin hazırlanan faaliyet raporuna ulaşmak için tıklayınız.

51’nci Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle, İKV'nin HAZİRAN 2011-OCAK 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleştirdiği Faaliyetlere İlişkin Sunuma Ulaşmak İçin tıklayınız.

İKV DERGİSİ ARALIK SAYISI - 187 YAYIMLANDI

İKV Dergisi’nin, Türkiye-AB ilişkilerinin 2013 yılı değerlendirmesine ve 2014 yılındaki beklentilerine ayırdığımız Aralık 2013 sayısını görüntülemek için lütfen tıklayınız.

 

 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3418&id=3422