İKV E-Bülteni | 2009 » 12-18 OCAK » AB ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI SCHENGEN BİLGİ SİSTEMİ SIS II’NİN ERTELENMESİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE PRAG’DA BİR ARAYA GELDİ

15-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AB Adalet ve İçişleri Bakanları resmi olmayan görüşmelerinde, Eylül 2009 olarak öngörülen ikinci nesil Schengen Bilgi Sistemi’nin uygulamaya koyulmasının yeniden ertelenmesi gerektiği gündeme getirildi. Toplantılarda, güvenlik alanında yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi ve bunların güvenli kullanımı, uyuşturucuyla mücadele ile çocuklara yönelik uluslararası koruma politikalarının yanı sıra suça ilişkin konularda karşılıklı onay ilkesi, e-adalet ve aile hukukunun geleceği gibi konular tartışıldı.

Başlangıçta Nisan 2007’de hayata geçirilmesi öngörülen ve çeşitli problemlerden ötürü Avrupa Komisyonu tarafından yeniden gözden geçirilen Schengen Bilgi Sistemi, biyometrik veri depolanması kanalıyla kimlik tanımlanması mekanizmasını geliştirmeyi amaçlıyor. Ancak veri tutarlılığı ve sistemin istikrarlı çalışmasıyla ilgili test aşamasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle SIS II için Eylül 2009 tarihinin olası gözükmediği anlaşılan görüşmelerde, Çek Dönem Başkanlığı proje için 2010’dan önce bir tarih öngörülemeyeceğini ileri sürdü. Dönem Başkanlığı ayrıca yeni bilgi teknolojisinin (IT) bugün ve gelecekte sınır koruması, vizeler, göç ve iltica alanında kullanımının tartışmaya açılmasını teklif etti. Toplantıda İçişleri Bakanları uyuşturucu kullanımıyla mücadelede ilgili mevzuatın etkinliğini ölçecek göstergeler gibi daha gelişkin stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Buna ek olarak, Çek Dönem Başkanlığı, sınır ihtilafı ve Avrupa e-adalet portalının geleceği hususunda görüntülü görüşme yönteminin kullanılması için bir yapılandırmaya gidilmesi önerisinde bulundu.  

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3441&id=3712