İKV E-Bülteni | 2009 » 26 OCAK – 1 ŞUBAT » DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ PANELİ ÇİN İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDAKİ UZLAŞMAZLIĞA İLİŞKİN KARARINI AÇIKLADI

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında, Çin’in fikri mülkiyet mevzuatının TRIPS Anlaşması ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle açılan davaya ilişkin kararını 26 Ocak 2009 tarihinde açıkladı. Söz konusu davada Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Kanada, Avrupa Toplulukları, Hindistan, Japonya, Meksika, Tayvan ve Tayland da üçüncü taraf olarak dahil olmuştu. Panel, verdiği kararda, Çin’in Telif Hakları Kanunu’nun ve Gümrük düzenlemelerinin TRIPS Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülükleri ile uyuşmadığına hükmederek, Çin’i gerekli uygun düzenlemeleri yapmaya çağırdı.

Bilindiği üzere, DTÖ Uzlaşmazlıkların Çözümü Mutabakatı Madde 3.8; anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesinin, karşı tarafa yönelik engelleme ve değer kaybı yarattığını ifade eder. Bu çerçevede Panel, TRIPS Anlaşması’nın ABD’ye sağladığı faydaların, Çin’in yukarıda belirtilen ve Anlaşma ile uyumlu olmayan ulusal düzenlemeleri nedeniyle engellendiğini ortaya koydu.

10 Nisan 2007 tarihinden bu yana devam eden davanın gelişimi şu şekilde özetlenebilir:

ABD, 10 Nisan 2007 tarihinde, aşağıdaki dört gerekçeden hareket ederek Çin ile Panel’de görüşülmesini talep etti:

25 Eylül 2007 tarihinde Uzlaşmazlıkların Çözümü Kurulu, Panel’in oluşturulmasını kararlaştırdı ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu ve yukarıda sıralanan ülkeler davaya üçüncü taraf olarak katıldı.

Kararın tam metnine ve eklerine www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3446&id=3735