İKV E-Bülteni | 2009 » 6-12 NİSAN » KOMİSYON KAMU İDARELERİ ÖDEMELERİ İÇİN 30 GÜNLÜK EK BİR SÜRE ÖNERİYOR

Avrupa Komisyonu 8 Nisan’da ödeme gecikmeleriyle ilgili olarak 2000/35/EC Direktifini genişleten bir öneriyi kabul etti. Bu öneri AB’deki kamu idarelerine faturalarını ödemeleri için 30 günlük bir süre tanıyor. Komisyon bu uygulamanın Ekim ayından itibaren geçerli olacağını bildirdi. Avrupa Komisyonu’nun İşletme Politikası’ndan Sorumlusu Üyesi Günter Verheugen ödeme gecikmelerinin AB’de 1,9 milyar Avro’ya ulaştığını söyledi. Verheugen KOBİ’lerin ödeme gücünü etkileyen ve özellikle bu kriz döneminde iflasa sebep olabilecek ödeme gecikmelerinden bahsetti. Avrupa’daki ödeme aczi durumlarının bir kısmının ödeme gecikmelerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yeni düzenlemeler en erken 2010 sonbaharında uygulanabilecek.

30 günlük maksimum ödeme süresi kamu idarelerine hizmet ve malların faturasının teslim edilmesinden ya da mal ve hizmetlerin nihai tesliminden sonra başlıyor. Bununla birlikte ödeme kararının borçlu ve alacaklı arasında ortak bir mutabakatla alınması ya da özel durumlara mahsus olduğu kanıtlanmış bir gecikme olması halinde ödeme süresi biraz daha uzatılabiliyor.

Yeni düzenlemeyle işletmeler gecikmiş ödemelerden dolayı oluşan masrafların ve ödenmemiş tutarların tazminini müşterilerinden talep etme hakkına sahip olacak. Bu tazmin gecikmiş ödeme miktarına bağlı olacak; 1000€ altındaki ödemeler için 40€, 1000€ ve 10 000€ arasındaki ödemeler için 70 € ve 1000€ üstü ödemeler için tutarın %1’i oranında olacak.

Avrupa Esnaf, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Birliği (UEAPME) bu öneriyi olumlu karşılamakla birlikte daha fazla şey yapılabileceği görüşünde. Ödemelerde 30 gün limitinin uzatılmasının suistimale açık olması sebebiyle sürenin, ek süre olarak 60 güne uzatılabileceği UEAPME Genel Sekreteri tarafından belirtildi. UEAPME Genel Sekreteri Andrea Benassi Komisyonun direktif kapsamında KOBİ’ler ve tüketiciler arasındaki ilişkiyi düzenlememesinden yakınarak gecikmiş ödemeler için uygulanacak kararın işletmelere bırakıldığını, küçük işletmelerin büyük işletmelere göre bu kuralı uygulamakta daha fazla zorluk yaşayacaklarını belirterek, bu durumda zorunluluk getirmek suretiyle küçük işletmelerin rahatlatılabileceğini belirtti.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3454&id=3476