İKV E-Bülteni | 2009 » 14-20 EYLÜL » G20 ZİRVESİ ÖNCESİ, AB DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI 17 EYLÜL’DE GAYRI RESMİ TOPLANTI DÜZENLEDİ

AB Devlet ve Hükümet Başkanları, 24-25 Eylül’de ABD'nin Pittsburg kentinde gerçekleşecek G20 Zirvesi öncesinde, AB’nin görüşlerini gözden geçirmek ve koordine etmek amacıyla, 17 Eylül’de Brüksel’de gayrı resmi bir toplantı düzenledi. Toplantıda, ekonomi, kamu maliyesi ve krizden çıkış stratejileri, bankaların ücretlendirme ve tazminat sistemi ile iklim değişikliği konuları görüşüldü.

AB ülkeleri, gayrı resmi toplantıda, gelecekte oluşabilecek başka bir finansal krizin engellenmesi ve sürdürülebilir büyümeye yönelik sağlam temeller oluşturulması amacıyla koordineli olarak yeni politikaların uygulanması gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar. G-20 zirvesinde, ülkelerin, Uluslararası Para Fonu’nun ve Mali İstikrar Konseyi’nin önemli rol oynayacakları, koordineli bir makro ekonomi denetim sisteminin taahhüt altına alınmasının gerekli olduğu vurgulanacak. Bu çerçevede, sorumluluk, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini güçlendirmek için somut adımlar atılması da bekleniliyor.

Krizin tekrarlanmaması için, mali piyasaların işleyişinin yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülüyor. Ayrıca, büyümeyi ve kredi akışını yeniden sağlamak için, bankacılık sektörünün yeniden düzenlenmesi ve banka bilançolarının kalitesinin de arttırılması gerekiyor. G-20 ülkelerindeki kredi kurumlarının sermaye yeterliliğine ilişkin Basel II çerçevesinin  uygulanması da şart görünüyor. Diğer yandan, finansal kurumların denetim standartlarının geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunması gerekiyor. Bankalar ve finans kurumlarında ücretlendirme konusunda da bağlayıcı hükümler geliştirilmesi ve yaptırım boyutunun da eklenmesi isteniyor.  

İklim değişikliği alanında ise AB ülkeleri tarafından, ısının 2 dereceden fazla yükselmesini engellemek için Kopenhag’da acilen bir anlaşmaya varılması gerektiği vurgulanıyor. Sera gazlarını azaltmak ve küresel ısınmanın kaçınılmaz etkilerine adapte olabilmek için, acilen mali kaynakların oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Az gelişmiş ülkeler dışında bütün ülkelerin, gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yürüttüğü projelere mali katkıda bulunmasının şart olduğu da ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu’na göre, bunun 2020 yılına kadar yıllık maliyeti 100 milyara Euro’ya çıkabilecek.

G20 öncesi gerçekleştirilen gayrı resmi toplantı sonucunda, İsveç Dönem Başbakanlığı tarafından AB’nin ortak görüşlerini içeren taslak bir belge düzenlendi. Söz konusu belgeye http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.15282!menu/standard/file/agreed%20lang%20--%20FINAL-1.pdf   adresinden ulaşılabilir.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3568&id=3572