İKV E-Bülteni | 2009 » 27 NİSAN-3 MAYIS » AVRUPA KOMİSYONU BAZI ÜLKELERİN DEVLET YARDIMLARINI ONAYLADI

Macaristan: Komisyon Macaristan’ın, yaşanmakta olan ekonomik krizde kredi daralması nedeniyle ortaya çıkan finansal zorlukları aşmaları için şirketlere vermeyi planladığı devlet yardımı programına izin verdi. Söz konusu program sübvansiyonlu kredi garantisi şeklinde devlet yardımını içermektedir. Yardımlar merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde verilebilmekte ve yardımlardan KOBİ’lerin yanı sıra büyük çaplı işletmeler de yaralanabilmektedir. Garantili kredi miktarı işletme başına en çok 2,5 milyon Avro olabilecektir.

İsveç: Komisyon daha önce Ekim 2008 ve Ocak 2009 tarihlerinde onayladığı İsveç’in finans kuruluşlarına devlet garantisi programında bazı değişiklikler yapılmasına da izin verdi. Söz konusu değişiklikler özellikle, garanti döneminin 6 ay daha uzatılmasını (31 Ekim 2009’a kadar) ve teminatsız borç enstrümanları için daha önce en çok 3 yıl olan vadenin 5 yıla kadar uzatılmasını kapsamaktadır. Toplam garanti kapsamındaki meblağ ise 1.500 milyar İsveç Kronu olarak değişmeden kaldı.

İtalya: Komisyon Fiat’ın Sicilya’da yeni bir model geliştirmek için yapacağı yatırım projesine İtalya’nın vereceği 46 milyon Avro tutarındaki bölgesel yardıma onay verdi. Böylece İtalyan hükümeti toplam 319 milyon Avro olan projenin 46 milyon Avro’luk kısmını bölgesel devlet yardımı olarak verebilecek. Fiat Sicilya’da Termini Imerese’de gerçekleştireceği bu proje kapsamında Lancia markası altında yeni bir binek otomobil modeli geliştirecektir. Komisyon yaptığı incelemede, Fiat’ın üretimini planladığı otomobil segmentinde Pazar payını ve ortaya çıkacak kapasite artışını dikkate alarak rekabet açısından herhangi bir sorun yaşanmayacağı gerekçesiyle söz konusu devlet yardımına izin verdi.

İngiltere: Komisyon İngiltere’nin risk sermayesi şeklindeki devlet yardımı programlarını onayladı. Bu devlet yardımı programları İngiltere’nin KOBİ’lerin finansal desteklerden yararlanmalarının kolaylaştırılması ve gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların borsaya kote olmayan KOBİ’lerdeki yatırımları için vergi teşvikleri sağlanmasını öngören önlemlerinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda toplam vergi teşviklerinin yaklaşık 250 milyon Sterlin olması beklenmektedir. Devlet yardımı programlarından şirketlerin yararlanabilecekleri maksimum yıllık yatırım miktarı 2 milyon Sterlin’dir.

Slovakya: Komisyon, Slovakya’nın ekonomik kriz nedeniyle kredilerde oluşan daralmayı aşmaları için şirketlere 2009 ve 2010 yıllarında firma başına 500.000 Avro devlet yardımı yapılmasına ilişkin programını onayladı.   

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3618&id=3627