İKV E-Bülteni | 2009 » 4-10 MAYIS » AVRUPA PARLAMENTOSU AB VATANDAŞLARININ GÜNLÜK HAYATINI NASIL ETKİLİYOR?

Avrupa Parlamentosu, AB vatandaşları tarafından doğrudan seçilen temsilcilerden oluşan tek kurum olması bakımından hem AB’de demokrasi ve meşruiyet hem de vatandaşların günlük hayatı açısından önemli bir role sahip. Zira internet kullanımından cep telefonu konuşma ücretlerine kadar uzanan sayısız alanda Parlamento, AB vatandaşlarını etkiliyor. Öte yandan, 2010 yılı başında yürürlüğe girmesi beklenen Lizbon Antlaşması’nda öngörülen düzenlemeler bu kurumun önemini biraz daha artırıyor.

Söz konusu düzenlemeler kısaca iki başlık altında toplanabilir. İlk olarak, ortak karar alma usulünün kapsamının genişletilmesi yoluyla, AP ve Konsey’in ortak yetkiye sahip oldukları konuların sayısı artırılıyor. Böylece, karar alma süreçlerinde Parlamento’nun ağırlığı daha fazla hissedilir hale geliyor. İkinci gelişme ise, AB bütçesinde mecburi olan ve mecburi olmayan harcamalar ayrımının ortadan kaldırılmasıyla tüm harcama kategorilerinde son sözü söyleme yetkisinin AP’ye verilmesi oldu. AP’nin günlük yaşantı üzerindeki etkileri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=3637&id=3639